تست سلامت روان SCL-90

هیچ سوالی را بدون جواب نگذارید
لطفا هریک از سوالات را به دقت بخوانید و مشخص کنید که در هفته گذشته، مورد سوال چقدر باعث ناراحتی شما شده است

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

تست سلامت روان  SCL-90

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت روانی سطحی از بهزیستی است که افراد می­توانند استعدادهایشان را محقق کنند، با استرس­ های زندگی مقابله کنند، به شکل موثری کار کنند و روابط معنی ­دار برقرار کنند.

بسیاری تصور می­ کنند صرفا نبود بیماری روانی به معنی سلامت روانی است اما متخصصان این امر معتقدند سلامت یا اختلال روانی یک طیف بی­ انتهاست که در یک سمت آن اختلالات روانی و در سمت دیگر آن سلامت روانی قرار گرفته ­است.

سلامت روان ابعاد روان­شناختی، فیزیکی و اجتماعی دارد و بر نحوه ­ای که استرس هایمان را کنترل می­ کنیم موثر است. هم­ چنین، در هر مرحله زندگی، از کودکی تا سالمندی، اهمیت دارد.

پرسشنامه SCL-90-R یکی از پراستفاده‎ترین ابزارهای تشخیص روان‎پزشکی است. این پرسشنامه شامل 90 سوال برای ارزشیابی نشانه‎های روانی است و به وسیله پاسخ‎گر گزارش می‎شود و اولین بار برای نشان دادن جنبه‎های روان‎شناختی بیماران جسمی و روانی طرح‎ریزی گردید. با استفاده از این پرسشنامه می‎توان افراد سالم را از بیمار تشخیص داد.

اعتبار و روایی

این پرسشنامه توسط دراگوتیس و همکارانش در سال 1973 معرفی شد و بر اساس تجربیات بالینی و تجزیه و تحلیل‎های روان‎سنجی، مورد تجدید نظر قرار گرفت و فرم نهایی آن در سال 1976 تهیه گردید. در ایران میرزایی (1359) مطالعه‎ای برای هنجاریابی آن انجام داده است. در اگوتیس (1976) پایایی درونی آزمون را گزارش کرده است. بیشترین ضرایب همبستگی برای افسردگی 95/0 و کمترین آن برای روان پریشی 77/0 بدست آمده است. در محاسبه پایایی به شیوه بازآزمایی بر روی 94 بیمار روانی پس از یک هفته از اجرا، ضرایب همبستگی بین 78/0 تا 90/0 بدست آمده است. در مورد اعتبار آزمون در پژوهش‎های مختلف، بیشترین همبستگی را برای بعد افسردگی 73/0 و کمترین آن را برای بعد ترس‎های مرضی 36/0 گزارش کرده‎اند.

این آزمون نه بعد: شکایات جسمانی، وسواس و اجبار ، حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکار پارانوئیدی و روان‌پریشی را مورد بررسی و نتایج هر یک را به تفکیک ارائه می‌کند.

کاربردهای تست scl90

تست سلامت روان scl90 در زمینه های متنوعی همچون تعیین وضعیت عمومی روانی، غربال اولیه بیماران، بررسی نتایج درمان های روانشناختی و انواع مطالعات علمی در زمینه بیماری های روانشناختی کاربرد دارد.

هزینه ی انجام تست scl90

این تست در مراکز روانشناسی معمولا توسط روان سنج متخصص اخذ شده و به صورت علمی و اختصاصی برای هر مراجعه کننده تفسیر می شود.این تست آنلاین که توسط تیم جعبه ابزار ذهنی پیاده سازی شده است کاملا مطابق با تفسیرهای معتبر روانشناسی بوده و علاوه بر ارائه نمره خام،نمره نرم شده بر اساس جامعه آماری ایران را نیز ارائه می دهد. هزینه انجام این تست فقط 26هزار تومان می باشد.

مشخصات تست سلامت روان SCL90

90 سوال

15 دقیقه

تفسیر تخصصی

26 هزار تومان