تازه ها:

تست سلامت روان scl90

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت روانی سطحی از بهزیستی است که افراد می ­توانند استعدادهایشان را محقق کنند، با استرس­ های زندگی مقابله کنند، به شکل موثری کار کنند و روابط معنی دار برقرار کنند.

بسیاری تصور می­ کنند صرفا نبود بیماری روانی به معنی سلامت روانی است اما متخصصان این امر معتقدند سلامت یا اختلال روانی یک طیف بی­ انتهاست که در یک سمت آن اختلالات روانی و در سمت دیگر آن سلامت روانی قرار گرفته ­است.

سلامت روان ابعاد روان­شناختی، فیزیکی و اجتماعی دارد و بر نحوه ­ای که استرس هایمان را کنترل می­ کنیم موثر است. هم­ چنین، در هر مرحله زندگی، از کودکی تا سالمندی، اهمیت دارد.

دستورالعمل تست سلامت روان

---------------------------------------------------
این تست شامل 90 سوال 5 گزینه است که در هر سوال میبایست نزدیک ترین گزینه به خودتان را انتخاب کنید

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

آزمون SCL-90-R ابزاری برای سنجش سریع وضعیت آسیب‌شناختی روانی افراد است. این آزمون شامل ٩٠ سوال برای ارزشیابی علایم روانی است و به وسیله مراجع گزارش می شود و اولین بار برای نشان دادن جنبه های روان شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردید. با استفاده از این آزمون می توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد. این آزمون توسط دروگاتیس Derogatis, LR. و همکاران در سال ١٩٧٣ معرفی شد و بر اساس تجربیات بالینی و تجزیه و تحلیل های روان سنجی، مورد تجدید نظر قرار گرفت و فرم نهایی آن در سال ١٩٧۶ تهیه گردید. دروگاتیس، ریکلز Rickels, K. و راک Rock, A. “١٩٧۶” اعتبار درونی این آزمون را با استفاده از ضریب آلفا رضایت بخش گزارش کرده اند.

کاربرد این آزمون برای افراد عادی جامعه که سن بالاتر از ۱۵ سال دارند، مراجعه کنندگان سرپایی مراکز روانپزشکی و روانشناسی بالینی، همچنین بیماران بستری در مراکز روانپزشکی غیر از بیماران روان‌پریش، بیماران دچار ضایعات عضوی مغز و عقب ماندگان ذهنی قابل اجرا است. پاسخگویان دست کم باید دوره راهنمایی را به پایان رسانده باشند.

این تست 9 خرده مقیاس زیر را می سنجد:

  • شکایات جسمانی
  • وسواس و اجبار
  • حساسیت در روابط
  • افسردگی
  • اضطراب
  • پرخاشگری
  • ترس مرضی
  • افکار پارانوئیدی
  • روانپریشی
پایایی و روایی این پرسش نامه در ا یران بیش از 90/0 گزارش شده است (امام هادی و همکاران، 1385)، مرعشی ضریب پایایی این آزمون را با استفاده از روش آلفای کرونباخ بین 80/0 تا 93/0 گزارش کرده است و رضاپور با استفاده از روش باز آزمایی ضریب پایایی آن را بین 68/0 تا 81/0 و ضریب روایی این آزمون را بین 38/0 تا 66/0گزارش کرده است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این آزمون در پژوهش حاضر 96/0 محسابه و گزارش شد.
مدت زمان لازم برای اجرا حدود 12 الی 15 دقیقه بوده ولی افراد جدی ممکن است آن را در 30 دقیقه و یا بیشتر تکمیل نمایند. آزمون مذکور حالات فرد را از یک هفته قبل تا زمان حال مورد ارزشیابی قرار میدهد و این زمانی است که فرد برای جواب دادن به آزمون زمان رجوع میکند. بدیهی است در مورد بیماران سایکوتیک، افراد دچار ضایعات عضوی مغز و عقب ماندههای ذهنی این آزمون معتبر نخواهد بود.

مشخصات تست

تعداد سوال

زمان

تفسیر تخصصی

قیمت

به اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on telegram
Share on whatsapp
امتیاز 3.6 (29 مشارکت)
نمونه تفسیر
قیمت