تست سلامت روان SCL90

تست SCL-90

تست سلامت روان SCL90 یکی از پر استفاده ترین ابزارهای تشخیص مشکلات اولیه روانشناختی است. آزمون SCL-90 برای ارزشیابی علایم روانی است و به وسیله مراجع گزارش می شود و اولین بار برای نشان دادن جنبه های روان شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردید. با استفاده از این آزمون می توان افراد سالم را از افراد دارای اختلالات روانشناختی تشخیص داد. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت روانی سطحی از بهزیستی است که افراد می ­توانند استعدادهایشان را محقق کنند، با استرس­ های زندگی مقابله کنند و به شکل موثری کار کنند و روابط معنی دار برقرار کنند.

بسیاری تصور می­ کنند صرفا نبود بیماری روانی به معنی سلامت روانی است اما متخصصان سلامت روان معتقدند سلامت یا اختلال روانی یک طیف بی­ انتهاست که در یک سمت آن اختلالات روانی و در سمت دیگر آن سلامت روانی قرار گرفته ­است.

سلامت روان ابعاد روان­شناختی، فیزیکی و اجتماعی دارد و بر نحوه ­ای که استرس هایمان را کنترل می­ کنیم موثر است. هم­ چنین، در هر مرحله زندگی، از کودکی تا سالمندی، اهمیت دارد.

تست سلامت روان آنلاین یا آزمون SCL-90-R ابزاری برای سنجش سریع وضعیت آسیب‌شناختی روانی افراد است. این آزمون شامل ٩٠ سوال برای ارزشیابی علایم روانی است و به وسیله مراجع گزارش می شود. این آزمون توسط دروگاتیس Derogatis, LR. و همکاران در سال ١٩٧٣ معرفی شد و بر اساس تجربیات بالینی و تجزیه و تحلیل های روان سنجی، مورد تجدید نظر قرار گرفت و فرم نهایی آن در سال ١٩٧۶ تهیه گردید.

کاربرد اینگونه تست های اعصاب و روان و مشخصا تست سلامت روان SCL90 برای افراد عادی جامعه که سن بالاتر از ۱۵ سال دارند، مراجعه کنندگان سرپایی مراکز روانپزشکی و روانشناسی بالینی، همچنین بیماران بستری در مراکز روانپزشکی غیر از بیماران روان‌پریش، بیماران دچار ضایعات عضوی مغز و عقب ماندگان ذهنی قابل اجرا است. برای پاسخ به این تست پاسخگویان دست کم باید دوره راهنمایی را به پایان رسانده باشند.

این تست تشخیص اختلال روانی 9 خرده مقیاس زیر را می سنجد:

 • شکایات جسمانی
 • وسواس و اجبار
 • حساسیت در روابط
 • افسردگی
 • اضطراب
 • پرخاشگری
 • ترس مرضی
 • افکار پارانوئیدی
 • روانپریشی

کاربرد تست سلامت روان scl-90

تست سلامت روان

این تست با توجه به اینکه علائم اختلالات روانی را در طیف گسترده ای بررسی می کند برای ارزیابی روانشناختی کاربردهای فراوانی دارد. از تست SCL 90 می توان برای موارد زیر استفاده نمود:

  •  تعیین وضعیت روانی عموم مردم
  • غربال اولیه بیماران با مشکلات روانشناختی
  •  بررسی نتایج درمانی قبل و بعد از مداخلات روانشناختی
  • مطالعات علمی و پژوهشی
پایایی و روایی این پرسش نامه در ا یران بیش از 90/0 گزارش شده است (امام هادی و همکاران، 1385)، مرعشی ضریب پایایی این آزمون را با استفاده از روش آلفای کرونباخ بین 80/0 تا 93/0 گزارش کرده است و رضاپور با استفاده از روش باز آزمایی ضریب پایایی آن را بین 68/0 تا 81/0 و ضریب روایی این آزمون را بین 38/0 تا 66/0گزارش کرده است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این آزمون در پژوهش حاضر 96/0 محسابه و گزارش شد.
 • مدت زمان لازم برای اجرا حدود 12 الی 15 دقیقه بوده ولی افراد جدی ممکن است آن را در 30 دقیقه و یا بیشتر تکمیل نمایند.
 • آزمون مذکور حالات فرد را از یک هفته قبل تا زمان حال مورد ارزشیابی قرار میدهد و این زمانی است که فرد برای جواب دادن به آزمون زمان رجوع میکند.
 • بدیهی است در مورد بیماران سایکوتیک، افراد دچار ضایعات عضوی مغز و عقب ماندههای ذهنی این آزمون معتبر نخواهد بود.

مشخصات تست

 • تعداد سوال

 • زمان

 • تفسیر تخصصی

 • قیمت

زمان سپری شده

00:00:00

دستورالعمل پرسشنامه سلامت روان

---------------------------------------------------
در این پرسشنامه پاسخ درست و غلط وجود ندارد و پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما دربرابر سوال باشد

درحال محاسبه نتيجه

لطفا منتظر بمانيد!!!!

دوباره

مشکلي به وجود آمده است

نمونه تفسیر
قیمت