جست و جوی دسته بندی

مهارت های تصمیم گیری

عوامل موثر بر تصمیم گیری

علی‌رغم اینکه ما از لحاظ فکری پیشرفته‌ترین موجودات این سیاره هستیم، تصمیم گیری همواره برای ما مشکل است. مردم اغلب…

ماتریس تجزیه و تحلیل SWOT

ماتریس SWOT یا (SWOT Analysis) روشی مفید برای فهم نقاط قوت، ضعف و همین‌طور شناساییِ فرصت‌ها و تهدیدهای پیشِ ‌رو…

مدل تصمیم گیری ویروم یتون

چگونه تصمیم گیری کنیم؟ چگونه از بین گزینه های مختلف بهترین گزینه را انتخاب کنیم؟ گاهی شما در مقامی هستید که باید…

مدل سبک های یادگیری VAK

اینکه شما در حال خواندن این مقاله هستید، خود گویای این مطلب است که شما انگیزه خوبی برای یادگیری دارید. آیا صرف دیدن…

چگونه تصمیم بگیریم؟

تصور کنید شرکت شما در طول 12 ماه گذشته به سرعت رشد کرده است. فروش شما تا 50 درصد اضافه شده است، اما هزینه های شما…