تازه ها:

جست و جوی برچسب

اسکیزوفرنی

ماهيت صداهای اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی یک بیماری پیچیده روحی است که حدود یک درصد از جمعیت را تحت تاثیر قرار می دهد؛ این بیماری با توانایی تفکر…