تازه ها:

مرور برچسب

تست MBTI

کاربرد تست MBTI در استخدام نیرو

صاحبان مشاغل، بزرگترین هزینه را برای سازمان خود می کنند و با ارزش ترین دارایی را در کسب و کار خود افراد آن می دانند. حتی اگر یک سیستم پیشرفته برای…

تست mbti چیست؟

آزمون شخیصت MBTI که به آن آزمون شخصیت مایر-بریگز هم گفته می شود (Myers-Briggs Type Indicator) یک آزمون شخصیت شناسی است که در قالب پرسنشنامه طراحی شده…