تازه ها:

جست و جوی برچسب

تفکر خلاق

تفکر خلاق

تفكر عملی ذهنی است و زمانی مطرح می گردد كه انسان با مسئله ای مواجه است و خواستار حل آن است. در این هنگام در ذهن،…