جست و جوی برچسب

ذهن خوانی

ذهن خوانی از طریق زبان بدن

بر اساس يافته های دانشمندان علوم رفتاری تنها حدود ۳۱ تا ۴۱ درصد از ارتباطات ما به صورت کلامی و حدود ۵۱ تا ۷۱ درصد…

8 راه برای شناخت دیگران

در برخورد با افراد مختلف یک سری نشانه ها و سینگال ها وجود دارد که با استفاده از آنها می توانیم فرد موردنظر را…