مرور برچسب

علائم بیش فعالی جنسی

نشانه های بیش فعالی جنسی

در یک تشخیص پیشنهادی برای DSM-V، اختلال بیش فعالی جنسی به عنوان «اختلال میل جنسی با یک مولد تکانشی» تعریف شده است. در سال ۲۰۱۰، انجمن روانپزشکی آمریکا…