مرور برچسب

ESFP

تیپ شخصیتی ESFP (شخصیت بازیگر)

تیپ شخصیت بازیگر (ESFP) فردی است برونگرا، مشاهده گر، احساسی و آینده نگر. این افراد عاشق تجربیات پر جنب و جوش هستند، مشتاقانه درگیر زندگی می شوند و از…