مرور برچسب

HosheHaiajani3-4

مدیریت تغییر فردی

تا به حال دقت کرده اید که برخی افراد در مدت زمان کوتاهی با تغییرات کنار می آیند و به عبارتی توانایی مدیریت تغییر فردی را دارند اما کوچک ترین تغییرات،…

رازداری

رازداری و توانایی محرمانه نگه داشتن اطلاعات در مواقع ضروری، در طیف وسیعی از شرایط بسیار اهمیت دارد.رازداری یک فاکتور مهم در هوش هیجانی می باشد.…