مرور برچسب

INTJ

تیپ شخصیتی INTJ (شخصیت معمار)

شخصیت معمار (INTJ) فردی است با ویژگی های شخصیتی درونگرا (E)، شهودی (N)، متفکر (T) و قضاوت کننده (J). این تاکتیک پردازان متفکر عاشق تکمیل جزئیات زندگی،…