جست و جوی دسته بندی

داروهای روانپزشکی

نفازودون یک داروی ضدافسردگی

نفازودون یک داروی ضدافسردگی است که برای درمان اختلال افسردگی اساسی مورد استفاده قرار می گیرد. نفازودون از نظر مواد…

پروپرانولول

پروپرانولول در طبقه ای از داروها که مسدودکننده های بتا نامیده می شوند، قرار می گیرد. مسدودکننده های بتا، قلب و…

داروی ضداضطراب بوسپیرون

بوسپیرون از گروه داروهای ضداضطراب است که بر روی مواد شیمیایی مغز که باعث نامتعادل شدن و مشکلات اضطرابی شده اند…

داروی بای پریدن

بای پریدن، اثرات مواد شیمیایی خاص را در بدن که ممکن است در اثر بیماری مانند: (اختلال پارکینسون)، دارودرمانی و یا…

داروی ضد جنون الانزاپین

الانزاپین از داروهای ضد جنون (آنتی سایکوتیک) است. این دارو به وسیله تغییر فعالیت های مواد شیمیایی در مغز عمل می…