مرور رده

داروهای روانپزشکی

پرومتازین

این دارو جزء طبقه ای از داروها به نام فنوتیازین ها است. به وسیله تغییر و تاثیر بر مواد شیمیایی موجود در مغز اثر می کند. همچنین به عنوان آنتی هیستامین نیز عمل می…
ادامه مطلب ...

پروپرانولول

پروپرانولول در طبقه ای از داروها که مسدودکننده های بتا نامیده می شوند، قرار می گیرد. مسدودکننده های بتا، قلب و جریان گردش خون (خونی که در شریان ها و وریدها…
ادامه مطلب ...