جست و جوی دسته بندی

مهارت های سخنرانی

سازماندهی محتوای سخنرانی

فارغ از نوع سخنرانی شما، رسمی و غیررسمی بودن آن، می بایست بر روی سازماندهی محتوای سخنرانی خود تمرکز کنید تا مطالبی…

آمادگی برای سخنرانی

آمادگی برای سخنرانی مهم ترین بخش یک ارائه موفق می باشد. این آمادگی پایه ی سخنرانی را شکل می دهد، بنابراین به وقت و…

معرفی خود در سخنرانی

زمانی که سخنرانی می کنید، باید یک مجموعه کاملی را ارائه بدهید و در این مجموعه، معرفی خود در سخنرانی به اندازه ی متن…

اصول نگارش متن سخنرانی

بسیاری از افراد نگران چگونگی انتقال افکار خود بر روی برگه هستند و تعداد کمی از ما هنگام نوشتن متن سخنرانی آسوده…

7 ویژگی سخنران خوب

سخنران خوب می داند که باید به گونه ای صحبت کند که مخاطب بتواند کلماتی را که می گوید، بفهمد و برای مخاطبین جذابیت…

سخنرانی چیست؟

سخنرانی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟ زمانی که از سخنرانی صحبت می شود، اکثرا به صحبت کردن بر روی صحنه با…

پنج قانون فن بیان

در خلال جنگ جهانی دوم وینستون چرچیل برای تقویت اعتماد به نفس مردم بریتانیا پیام‌های رادیوی هفتگی می‌داد، تا بر…

استدلال استقرایی

استدلال استقرایی یعنی مشاهدات محدود خود درباره محیط را تعمیم دهید و قواعدی کلی و کاربردی نتیجه‌ بگیرید. این استدلال…

یخ شکن ها، شروع سخنرانی

شکستن یخ می‌تواند شیوه‌ی موثری برای شروع جلسه‌ای آموزشی یا  دلیل خوبی برای گروه‌سازی باشد. جلسات تعاملی و غالبا…