جست و جوی برچسب

حافظه

روانشناسی، حافظه و مغز

حافظه یکی از مهمترین کارکردهای ذهن انسان است. از به یاد آوردن جزئیات اساسی درباره خود تا واقعیت های دنیوی مانند…

تقویت حافظه شنیداری کودکان

در مقوله یادگیری بحث حافظه و تقویت حافظه شنیداری از اهمیت خاصی برخوردار است و تاثیر زیادی بر کیفیت یادگیری و به یاد…