جست و جوی برچسب

هوش هیجانی

12 نشانه هوش هیجانی بالا

هوش هیجانی توانایی تشخیص، کنترل و سنجش عواطف و احساسات خود و دیگران است. داشتن هوش هیجانی به این معنی است که شما…

خود نظارتی چیست؟ (Self monitoring)

نظارت بر خود یا خود نظارتی یک ویژگی شخصیتی است که شامل توانایی نظارت و تنظیم خود بیانی ها، احساسات و رفتارها در…

هوش هیجانی و روابط زناشویی

افرادی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند می‌دانند که خود یا دیگران در یک لحظه خاص، در چه نوع حالت هیجانی به سر…