جست و جوی برچسب

یادگیری

مطالعه صحیح و نکات آن

پیدا کردن بهترین راه برای مطالعه صحیح می تواند سخت باشد. گزینه های زیادی وجود دارد و هر کسی نظر خود را دارد. علاوه…

شرایط مناسب یادگیری در خانه

دانش‌آموزان در محیط خانه و مدرسه نیازمند شرایط مناسبی برای یادگیری هستند. در این مقاله راهکارهایی برای والدین در…

10 تعریف یادگیری

همه ما می دانیم که مغز و ذهن انسان بسیار پیچیده است و تا حدودی می توان گفت یک راز است. یادگیری نیز به عنوان یک…

یادگیری چیست؟

یادگیری چیست؟ در رابطه با چیستی یادگیری، تعاریف مختلفی ارائه شده است. معروف ترین تعریف ها، تعریفی است که به وسیله…

مدل سبک های یادگیری VAK

اینکه شما در حال خواندن این مقاله هستید، خود گویای این مطلب است که شما انگیزه خوبی برای یادگیری دارید. آیا صرف دیدن…