جست و جوی برچسب

مهارت های ارتباطی

مهارت سوال پرسیدن

سوال پرسیدن یکی از مهارت های ارتباطی است که به شما کمک می کند تا در گفتگو با دیگران ارتباط بهتری برقرار کنید. اگر…

مهارت های گفتگو

گفتگو قلب روابط صمیمی انسانی است و حقیقتاً پایه و اساسی است كه سایر جنبه‌ها بر آن بنا نهاده می‌شود. بدین معنی که…

عناصر هفتگانه ارتباط 7C

تصور کنید و ببینید چقدر در طول روز با دیگران ارتباط برقرار می کنید. ایمیل می نویسید، جلسات مختلف شرکت می کنید، در…