تازه ها:

مرور رده

روانشناسی جنسی

بلوغ جنسی دیررس

بلوغ دیررس عبارت است از عدم بروز صفات جنسی ثانویه یا هرگونه نشانه‌ای از بلوغ تا سن ۱۳ سالگی، برای دختران، و تا ۱۴ سالگی، برای پسران. معمولاً رسیدن به دوران بلوغ…
ادامه مطلب ...