جست و جوی دسته بندی

مهارت های فرزندپروری

طرز برخورد مناسب پدر با پسر

طرز برخورد مناسب پدر با پسر یکی از عوامل اصلی و بسیار مهم برای رشد اجتماعی پسران محسوب می شود. رفتار پدر در یادگیری…

تربیت جنسی نوجوانان

تربیت جنسی فرزندان یکی از وظایف بسیار مهم والدین است. نقش والدین در شکل دهی هویت جنسی یکی از اساسی ترین و در عین…

صبح زود بیدار شدن کودکان

اگر کودک شما با صبح خیلی زود بیدار شدن ، خواب شما را برهم می­‌زند یا با پرسه زدن خودسرانه در اطراف خانه موجب نگرانی…

آموزش ریاضی همراه بازی

بسیاری از ما وقتی واژه ریاضی را می‌شنویم، یاد اعداد و ارقام صرف و مسائل پیچیده آن می‌افتیم. خیلی از ما بنا بر…