مرور رده

ویژه ها

مدیریت تغییر فردی

تا به حال دقت کرده اید که برخی افراد در مدت زمان کوتاهی با تغییرات کنار می آیند و به عبارتی توانایی مدیریت تغییر فردی را دارند اما کوچک ترین تغییرات، برخی دیگر…
ادامه مطلب ...

معرفی خود در سخنرانی

زمانی که سخنرانی می کنید، باید یک مجموعه کاملی را ارائه بدهید و در این مجموعه، معرفی خود در سخنرانی به اندازه ی متن سخنرانی اهمیت دارد. ساعت های زیادی را صرف…
ادامه مطلب ...

کلیشه نویسی ممنوع!

کلیشه، کلمه یا عبارتی است که در نوشتن بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است. جمله ای همچون "عشق او مانند شکوفه گل رز بود" آنقدر در نوشتن استفاده شده است که…
ادامه مطلب ...

autismres

تفسیر نموداری تست تشخیص اوتیسم بسیار‌کم کم زیر‌مرز مرزی زیاد خیلی‌زیاد * { box-sizing: border-box; } .gauge {…
ادامه مطلب ...