تست های بالینی

تست افسردگی
قیمت: رایگان
تست بیش فعالی بزرگسالان
قیمت: رایگان
تست بیش فعالی کودکان
قیمت: رایگان
تست اختلال ضداجتماعی
قیمت: رایگان
تست اختلال خوردن
قیمت: رایگان
تست اختلال پرخوابی
قیمت: رایگان
تست وسواس فکری
قیمت: رایگان
تست تشخیص اوتیسم
قیمت: رایگان
تست اختلال شخصیت مرزی
قیمت: رایگان
تست اختلال دوقطبی
قیمت: 12 هزار تومان
تست اضطراب
قیمت: رایگان
تست اسکیزوفرنی
قیمت: رایگان
تست ترنس بودن مردان
قیمت: رایگان
تست تشخیص اعتیاد به الکل
قیمت: رایگان