تست های بالینی

تست سلامت روان SCL90
قیمت: 34 هزار تومان
تست تشخیصی ام ام پی آی MMPI-2
قیمت: 59 هزار تومان
تست افسردگی بک BDI-2
قیمت: 39 هزار تومان
تست بیش فعالی بزرگسالان کانرز
قیمت: 29 هزار تومان
تست بیش فعالی کودکان کانرز
قیمت: 29 هزار تومان
تست اختلال ضداجتماعی میلون
قیمت: 20 هزار تومان
تست اختلال خوردن
قیمت: رایگان
تست اختلال پرخوابی
قیمت: رایگان
تست وسواس فکری ییل – براون
قیمت: رایگان
تست تشخیص اوتیسم (کودک، نوجوان، بزرگسال)
قیمت: 29 هزار تومان
تست اختلال شخصیت مرزی
قیمت: 18 هزار تومان
تست اختلال دوقطبی
قیمت: 23 هزار تومان
تست اضطراب کتل CAQ
قیمت: 23 هزار تومان
تست اسکیزوفرنی PANSS
قیمت: 27 هزار تومان
تست ترنس بودن مردان
قیمت: رایگان
تست تشخیص اعتیاد به الکل
قیمت: رایگان