تست های بالینی

تست افسردگی
قیمت: رایگان
تست بیش فعالی بزرگسالان
قیمت: رایگان
blank
تست بیش فعالی کودکان
قیمت: رایگان
blank
تست اختلال ضداجتماعی
قیمت: رایگان
blank
تست اختلال خوردن
قیمت: رایگان
blank
تست اختلال پرخوابی
قیمت: رایگان
blank
تست وسواس فکری
قیمت: رایگان
blank
تست تشخیص اوتیسم
قیمت: رایگان
blank
تست اختلال شخصیت مرزی
قیمت: رایگان
blank
تست اختلال دوقطبی
قیمت: 12 هزار تومان
blank
تست اضطراب
قیمت: رایگان
blank
تست اسکیزوفرنی
قیمت: رایگان
blank
تست ترنس بودن مردان
قیمت: رایگان
blank
تست تشخیص اعتیاد به الکل
قیمت: رایگان