جعبه ابزار ذهنی

ما هر روز تصمیمات ساده و پیچیده بسیاری در زندگی خود می گیریم. برخی تصمیمات شما آنقدر عادی هستند که ممکن است برای گرفتن آنها هیچ فکری نکنید. اما برخی دیگر از تصمیم ها آنقدر پیچیده و چالش برانگیز هستند که نیازمند یادگیری مهارت های تصمیم گیری با توجه آگاهانه است. این نوع تصمیم ها که چالش زیادی ایجاد می کنند و مشکل آفرین هستند، شامل موارد زیر هستند:

تصمیم گیری عدم قطعیت – بسیاری از حقایق ناشناخته هستند.

تصمیم گیری پیچیدگی – عوامل مرتبط و غیر مرتبط زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.

تصمیم گیری و عواقب پر خطر – نتایج و تاثیر تصمیم گیری بسیار قابل توجه است.

تصمیم گیری جایگزینی – ممکن است گزینه های مختلفی وجود داشته باشد که هر کدام نقاط قوت و ضعف خود را داشته باشند.

تصمیم گیری مسائل بین فردی – شاید نیازمند پیش بینی واکنش های مختلف مردم باشید.

هنگامی که ما در موقعیت های پیچیده مانند موارد ذکر شده هستیم، برای تصمیم گیری درست می بایست مهارت های تصمیم گیری را در خود پرورش دهیم. در این صفحه از سایت جعبه ابزار ذهنی به توضیح و تشریح تصمیم گیری و همچنین تکنیک های مهارت تصمیم گیری پرداخته می شود.

از اینجا شروع کنید

مدل های تصمیم گیری

انتخاب بین گزینه ها

بهبود تصمیم گیری

تصمیم برای اقدام یا عدم اقدام

تصمیم گیری های مالی

تصمیم گیری گروهی

تاثیر ارزش ها و اخلاقیات