جعبه ابزار ذهنی

تکنیک های مدیریت به چه کاری می آید؟ بد نیست از این گفته وارن جی بنیس شروع کنیم: “رهبران کسانی هستند که کارهای درست انجام می دهند. ولی مدیران کسانی هستند که کار را درست انجام می دهند.” در نتیجه می توا اینگونه برداشت کرد که کار رهبران ترسیم چشم انداز خوب است، در صورتی که کار مدیران پیاده سازی موفق آن چشم انداز است. رهبران افراد خاص و کم نظیری هستند در صورتی که مدیران بسیار زیادند. لذا در اینجا برای حصول درست اهداف و چشم انداز، مدیران می بایست تکنیک های مدیریت تیم و گروه های کاری را فرا بگیرند و آن را در مجموعه خود پیاده سازی کنند.

در این صفحه از سایت جعبه ابزار ذهنی، برای شما عزیزان صفر تا صد مهارت های مدیریت تیم را گردآوری کرده ایم که شما عزیزان بتوانید از ابتدا تا انتها مهارت های مدیریت تیم را فرابگیرید.

از اینجا شروع کنید

تئوری های قدیمی مدیریت

استخدام کارآمد

توسعه تیم

انگیزه دهی به تیم

بهبود اثربخشی تیم

پاداش دهی و مشارکت افراد

پویایی تیم

فعالیت های تیم سازی

مدیریت عملکرد

محول کردن موفق

مدیریت تیم های مختلف

مدیریت گروه های کاری

مربیگری تیم

شرایط سخت مدیریتی

مدیریت در دنیا

Call Now Button