جعبه ابزار ذهنی

برای رسیدن به جسمی سالم و آرام نیاز به روانی سالم است و روان سالم بدون جسم سالم میسر نیست و جسم هم بدون تغذیه نمی تواند سالم باشد، چرا که سلامت جسمی و روانی انسان به میزان قابل توجهی به نوع تغذیه، کیفیت مواد غذایی و ویتامین ها مربوط است. همچنین عملکرد مغز و کارکردهای مغزی نیازمند مواد غذایی است. سبک زندگی سالم به میزان قابل توجهی به مصرف مواد غذایی سالم بستگی دارد. با جعبه ابزار ذهنی همراه شوید با تغذیه سالم برای سلامت روان

شناخت مواد غذایی

تغذیه و اختلالات روانی