جعبه ابزار ذهنی

داشتن مهارت های حل مسئله قوی، و حل مسئله سریع تفاوت های زیادی در زندگی شخصی و حرفه ای شما و خانواده شما ایجاد می کند.

مشکلات در بطن و ذات زندگی فردی، خانوادگی و شغلی است. آیا خودتان با مشکل روبرو هستید یا نزدیکانتان؟ یا مشکل یک مشتری را رفع می کنید؟ یا با حل کنندگان مسئله همکاری دارید؟ در هر صورت، مسائلی که شما با آنها سر و کار دارید می توانند بزرگ یا کوچک، ساده یا پیچیده، آسان یا دشوار باشد. حل مسئله مهارتی است که باید که باید آموخته شود. راهبردهای حل مسئله شما را سریع تر به پاسخ یک مسئله می رسانند.

بنابراین شما در همه مراحل زندگی نیاز به مهارت های حل مسئله دارید. در این صفحه از سایت جعبه ابزار ذهنی تعریف و چیستی حل مسئله، آزمون سنجش میزان مهارت حل مسئله، چارچوب بندی مسئله و مهارت حل مسئله، به ترتیب برای شما عزیزان آماده شده است. پیدا کردن مهارت در این موضوع منوط به مطالعه و به کارگیری آموزش های این صفحه به صورت گام به گام است.

از اینجا شروع کنید

یافتن علت های مسئله

ابزارهای عمومی حل مسئله

ابزارهای مبتنی بر نمودار

رویکردهای حل مسئله

بهبود فرایندهای کسب و کار

دیگر مهارت های حل مسئله

Call Now Button