مقدمه ای بر تکنیک های حافظه

ابزارهایی که در بخش حافظه معرفی می شود، به شما کمک می کند تا اطلاعات و حقایق را دقیق تر و ساختار اطلاعات را راحت تر به یاد آورید.

این ابزارها به دو دسته تقسیم می شوند: در بخش اول تکنیک های حافظه را فرا می گیرید و در بخش دوم فرا می گیرید چگونه نام افراد، اطلاعات امتحان، زبان دوم و … را به خاطر آورید.

اگر از تکنیک های حافظه به طور موثر و در بلند مدت استفاده کنید، قطعا حافظه بسیار خوبی خواهید داشت. این تکنیک ها در مطالبات روزمره زندگی به کمک شما خواهند آمد.

یادیارها

یادیارها کلمه جایگزینی برای ابزارهای حافظه است. یادیارها، تکنیکی برای به خاطرآوری اطلاعاتی است که از راه های دیگر بسیار سخت است: برای مثال، فردی برای به خاطر سپاری عدد 72، تاریخ تولد خود را که سال 72 است، به خاطر می سپارد.

منطق پشت پرده ابزارهای یادیار، رمزگردانی اطلاعات دشوار به اطلاعاتی است که راحت تر به خاطر آورده می شوند. در واقع نوعی پیوند بین اطلاعات است.

یادیارها

مغز ما طوری تکامل پیدا کرده است که اطلاعات پیچیده از قبیل، تصاویر، رنگ ها، صداها، بوها، مزه ها، لمس ها، موقعیت ها، احساسات و زبان را رمزگردانی و تفسیر می کند. ما از این طریق به شناخت جهان پیچیده اطراف خود اقدام می کنیم.

متاسفانه، بسیاری از اطلاعاتی که ما در زندگی روزمره باید به خاطر بسپاریم، به گونه ای متفاوت ارائه می شود. به عنوان مثال، کلمات چاپ شده روی یک صفحه. اگرچه نوشتن، یک راه غنی برای انتقال اطلاعات است، مغز ما به راحتی نمی تواند اطلاعات نوشته شده را رمز گردانی کند و به خاط بیاورد.

از همه ذهن خود برای یادآوری استفاده کنید

کلید اصلی و ایده اصلی، این است که شما تصاویر ذهنی ایجاد کنید. تصاویر ذهنی زنده و آگاهانه بسیار راحت به خاطر آورده می شوند.

تصویر سازی ذهنی

تکنیک بعدی این بخش، در رابطه با تاثیر داستان ها تصاویر زنده، تصاویر ذهنی قوی بر به خاطر آوری اطلاعات تمرکز کرده است.

با استفاده از تکنیک های زیر می تواند حافظه خود را قابل دسترس تر کنید:

 • از تصاویر مثبت و لذت بخش استفاده کنید. مغز برخی اوقات تصاویر منفی را بلاک می کند.
 • از تصاویر، رنگی، و حس آلود استفاده کنید. به خاطر آوری اسنگونه تصاویر راحت تر از تصاویر سرد و خسته کننده است.
 • از تمامی حواس خود برای به به خاطر سپاری یا به خاطر آوری و تصویر سازی استفاده کنید. تمامی حواس شامل، صداها، بوها، سلیقه ها، لمس ها، حرکات و احساسات و هیجانات تصاویر
 • تصاویر خود را سه بعدی کنید. فضا و حرکت ، تصاویر را زنده تر می کند.
 • مهمترین بخش های تصویر را بزرگنمایی و مبالغه کنید.
 • از حس شوخ طبعی استفاده کنید. چیزهای خنده دارد و عجیب و غریب بهتر به خاطر سپرده می شوند.
 • ایجاد قافیه باعث می شود اطلاعات بسیار سخت فراموش بشوند.
 • نمادها، مانند علائم راهنمایی و رانندگی، علائم خیابان ها و مغازه ها می تواند بسیار در به خاطر سپاری موثر باشد.

ایجاد یادیارها، تصویرسازی، ارتباط و مکان

سه اصل زیربنایی در یادیارها، ایجاد تصاویر ذهنی، ایجاد ارتباط و تصور مکان هستند. با ترکیب این سه مورد می توانید سیستم قدرتمندی از حفظ اطلاعات ایجاد کنید.

تصویرسازی

هر چه تصویر سازی و قدرت تصویر سازی شما بیشتر باشد، در به خاطر آوری اطلاعات موفق تر خواهید بود. اینکه بتوانید یک موقعیت را تصور کنید. این تصاویر می توانند خشونت آمیز، حسی و رنگی باشند.

ایجاد ارتباط

این تکنیک به ایجاد پیوندها بین اطلاعات اشاره دارد و هر چه خلاقیت شما در پیوندها بیشتر باشد به طور موثرتری می توانید ایجاد ارتباط کنید. شما می توانید با استفاده از موارد زیر به ایجاد ارتباط بپردازید.

 • قرار دادن چیزها روی هم
 • تصادف چیزها با هم
 • ادغام تصاویر با هم
 • بسته بندی و دسته بندی چیزها با هم
 • چیدن آنها به دور هم و یا تصور اینکه آنها با هم می رقصند
 • ارتباط آنها با یکدیگر از طریق رنگ، بو، شکل یا احساس

به عنوان مثال شما می توانید عدد 1 را با یک ماهی که یک نیزه به داخل آن رفته (نیزه نشان عدد 1) ارتباط دهید.

محل و مکان

این مورد به شما دو امکان می دهد: 1- یک زمینه منسجم، که اطلاعات از یک جنس درون آن قرار دارند و 2- این زمینه منسجم با ویژگی هایی که دارد اطلاعات را از زمینه دیگر جدا می کند.

امتیاز 2.5 (2 مشارکت)
مطالب مرتبط
نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.