جست و جوی دسته بندی

خودشناسی و مهارت ها

تست آنلاین امید به زندگی

ساختارهای منسوب به امید در متون روان‌شناختی از سال ۱۹۵۰ به بعد ظاهر شدند و اهمیت امید را در تغییرات درمانی، یادگیری…

تست آنلاین رضایت از خود

همه انسانها در زندگی آرزوها، رویاها و اهدافی دارند و در صورت تحقق اهداف از زندگی خود راضی هستند. میزان رضایتمندی…

تست مهارت های ارتباطی

مهارت های ارتباطی برخی از مهارت های مهمی است که پیش نیاز موفقیت هستند. این مهارت ها شامل مهارت صحبت کردن، گوش دادن،…

آزمون انگیزه رهبری

جلسه سوم، آزمون انگیزه رهبری. با انجام این آزمون می توانید خودتان را در این موضوع بسنجید