جست و جوی دسته بندی

درمان های روانشناسی

یکپارچی حسی و تمرین های آن

کودکان و بزرگسالان اوتیستیک مانند سایر ناتوانی های رشدی صاحب بدعملکردی های سیستم حسی هستند. آنها ممکن است نسبت به…

تئاتر درمانی

امروزه تئاتر درمانی به عنوان شیوه‌ای موثر و روشی جدید در توانبخشی و درمان افراد دچار عارضه‌های روحی و روانی مورد…

همه چیز درباره یوگا

یوگا یکى از مکاتب فلسفى عرفانى رایج در هند است که مبتنى بر آداب خویشتن دارى، ورزش بدنى و ذهنى مى باشد. هر یک از…