جست و جوی دسته بندی

روانشناسی عمومی

هوش هیجانی چیست؟

چه عاملی موجب تمایز انسان های بسیار موفق و معمولی می شود؟ عاملی که روانشناسان آن را هوش هیجانی یا EQ می نامند.…

خودتنظیمی هیجانی

خودتنظیمی هیجانی یا خودمدیریتی هیجانی دومین زمینه از سه حوزه کلیدی مهارت های شخصی است که هوش هیجانی را تشکیل می…

رازداری

رازداری و توانایی محرمانه نگه داشتن اطلاعات در مواقع ضروری، در طیف وسیعی از شرایط بسیار اهمیت دارد. رازداری یک…

روانشناسی رنگ سال ۱۴۰۰

به طور خلاصه روانشناسی رنگ، عبارت است از مطالعه رنگ‌ها در رابطه با رفتار انسان. هدف روانشناسی رنگ تعیین چگونگی…

روانشناسی رنگ صورتی

روانشناسی رنگ ها بیان می کند که رنگ های مختلف می توانند بر روحیه، احساسات و حتی رفتارهای ما تأثیر بگذارند. برای…

روانشناسی رنگ نارنجی

رنگ نارنجی چه حسی در شما ایجاد می کند؟ نارنجی می تواند رنگی بسیار قوی و پرانرژی ای باشد. مانند زرد و قرمز، می تواند…

روانشناسی رنگ قهوه ای

به نحوه استفاده از قهوه ای در تصویر زیر توجه کنید. قهوه ای چه حسی در شما ایجاد می کند؟ آیا قهوه ای در ذهن شما موضوع…