جست و جوی برچسب

شخصیت شناسی

تعریف شخصیت و انواع آن

تعریف شخصیت برای همه ما، خیلی پیش اومده که وقتی در مورد خودمان یا دیگران صحبت می کنیم؛ خود و یا دیگران را با مثال…

7 تست شخصیت شناسی تصویری

تست شخصیت شناسی تصویری امروزه بسیار محبوب شده است. در این تست ها اولین چیزی که شما می بینید مد نظر است، چرا که با…

تیپ شخصیتی ISFJ (شخصیت مدافع)

شخصیت مدافع ISFJ فردی است درونگرا، مشاهده گر، احساسی و قضاوت کننده. این افراد معمولاً به روش ثابت خود صمیمی و بی…

شخصیت شناسی از روی ساعت مچی

تحقیقات زیادی نشان می دهد که شخصیت یک فرد اغلب با چگونگی درک زمان ارتباط دارد. بله، زمان مهم است. ویژگی های شخصیتی…

ویژگی های 16 تیپ شخصیتی

طبق شاخص شخصیتی مایرز-بریگز یا همان MBTI شانزده تیپ شخصیتی متفاوت وجود دارد که در ادامه توضیح مختصری از هر کدام از…

تست mbti چیست؟

آزمون شخیصت MBTI که به آن آزمون شخصیت مایر-بریگز هم گفته می شود (Myers-Briggs Type Indicator) یک آزمون شخصیت شناسی…

روانشناسی امضاء

افراد حتی اگر هم خودشان بخواهند، نمی‌تواند آنچه درونشان است را پنهان کنند. کافی است کمی با فوت‌و‌فن‌های شخصیت‌شناسی…