تست شخصیت شناسی نئو

کاربرد اصلی تست NEO در ارزیابی شخصیتی افراد سالم و ناسالم و انتخاب کارمند برای کارفرماها است اما کاربردهای آن به همین جا محدود نمی شود و در موضوعاتی نظیر تشخیص بالینی، مشاوره ازدواج نیز کاربرد دارد. این تست آنلاین 5 عامل اصلی شخصیت را اندازه گیری می کند و از 60 سوال تشکیل شده است. با تحلیل عوامل پنج‌گانه‌ی خروجی تست، می‌توان به شهود کاملی نسبت به وضع عاطفی، اجتماعی، تجربی، نگرشی و انگیزشی فرد دست یافت و این به وضوح به شما بعنوان مدیر، مشاور منابع انسانی و در امر ازدواج و خودشناسی کمک خواهد کرد.

تست نئو

این آزمون از 60 سوال تستی تشکیل شده است
سوالات را با دقت بخوانید و اولین جوابی که به ذهنتان رسید را انتخاب کنید
لطفا پس از خواندن هر عبارت نگرش کلی خود را نسبت به آن، با انتخاب یکی از گزینه های کاملا موافق، موافق، نظری ندارم، مخالف و کاملا مخالف نشان دهید
هزینه نتیجه و تفسیر تست 15 هزار تومان

درحال محاسبه نتیجه

لطفا منتظر بمانید!!!!

دوباره

مشکلی به وجود آمده است

بخش اول

پست الکترونیک

مشخصات تست شخصیت نئو

60 سوال

15 دقیقه

تفسیر تخصصی

15 هزار تومان

انجام آنلاین تست نئو

یکی از مشهورترین تست هایی که در دنیا برای سنجش روانی مورد استفاده قرار می گیرد تست آنلاین نئو است. این تست کاربردهای مختلفی در زمینه ازدواج، استخدام و تشخیص اختلالات روانشناسی دارد. فرم استاندارد مدل شخصیت شناسی نئو پنج عامل اصلی شخصیت بزرگسالان را بررسی می‌کند که همان BIG FIVE است و علاوه بر ۵ صفت اصلی در هرکدام، شش خصوصیت را نیز برمی‌شمرد.

پرسشنامه‌ی طراحی شده در این مدل، که در سایت جعبه ابزار ذهنی پیاده سازی شده است، در شخصیت شناسی قدرت زیادی داشته و می‌تواند ابعاد مختلفی از شخصیت افراد را نمایش بدهد. با تحلیل عوامل پنج‌گانه‌ی خروجی تست، می‌توان به شهود کاملی نسبت به وضع عاطفی، اجتماعی، تجربی، نگرشی و انگیزشی فرد دست یافت و این به وضوح به شما در خودشناسی و همچنین بعنوان مدیر یا مشاور منابع انسانی هر مجموعه‌ای کمک خواهد کرد.

در این پرسشنامه انتظار بر این است که به تمام سوالات پاسخ داده شود، در بررسی پاسخنامه اگر سوال یا سوالاتی بی پاسخ مشاهده شود آزمودنی تشویق می شود که سوالات مذکور را تکمیل نماید. در مواردی که آزمودنی نتواند تصمیم بگیرد که چه پاسخی به سوال خاصی بدهد یا معنی یک سوال برای وی مشخص نباشد می تواند در چنین مواردی از پاسخ خنثی استفاده کند.

اعتبار تست شخصیت شناسی نئو NEO

در حال حاضر آزمون ۵ عاملی NEO کاربردی جهانی دارد و به منظور تحقیق به زبان های چکوسلواکی، عربی،‌ هلندی، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، نروژی، لهستانی و سوئدی ترجمه شده است. پرسشنامه شخصیتی NEO-FFI توسط مک کری و کاستا روی ۲۰۸ نفر از دانشجویان آمریکایی به فاصله سه ماه اجرا گردید که ضرایب اعتبار آن بین ۸۳/۰ تا ۷۵/۰ به دست آمده است.

هزینه ی انجام تست نئو

تست شخصیت نئو در مراکز روانشناسی معمولا توسط روان سنج متخصص اخذ شده و به صورت علمی و اختصاصی برای هر مراجعه کننده تفسیر می شود. ما در سایت جعبه ابزار ذهنی به کمک روانسنجان خبره تلاش کرده ایم تا تفسیری دقیق و منحصر به فرد ارائه دهیم این تست آنلاین با پرداخت مبلغ 15 هزار تومان، نمره خام و تفسیر نموداری مربوطه را به شما ارائه خواهد داد.