جعبه ابزار ذهنی

آیا به دنبال یادگیری تکنیک های خلاقیت و نوآوری هستید؟ خلاقیت از ویژگی‌ها و قابلیت‌های انسان است که نقش مهمی در زندگی وی دارد. این ویژگی باعث پیشرفت انسان در تمامی عرصه‌ها می‌شود و به‌عبارتی می‌تواند کیفیت زندگی او را تعیین کند، از این رو اهمیت بسیاری دارد. خلاقیت نیز مانند «عشق» و «شادی» از آن دسته مفاهیم جذابی است که معانی متعددی دارد. افراد بزرگی در طول تاریخ سعی کرده‌اند خلاقیت را تعریف کنند. از نظر ری بردبری، خلاقیت به‌معنای خاموش کردن تفکر عقلانی است.  با جعبه ابزار ذهنی همراه باشید تا تکنیک های خلاقیت و نوآوری فردی و گروهی را آموزش دهیم.

 

شروع ابزارهای خلاقیت

بارش ذهنی

افزایش خلاقیت

سایر ابزارهای تولید ایده

فرایندهای خلاقیت

دیگر مهارت های خلاقیت