اخبار و جشنواره ها

فهم مهارت های ارتباطی

هدف از ارتباط این است که پیام خود را به صورت واضح به دیگران برسانیم. ارتباط هم شامل فرستنده پیام و هم شامل گیرنده پیام است. چرا که ممکن است تفسیر گیرنده از پیام اشتباه باشد. زمانی می توانیم از ارتباط موفق صحبت کنیم که هم فرستنده و هم گیرنده برداشت یکسانی از پیام داشته باشند.

فهم مهارت های ارتباطی

قطعا اگر نتوانید پیام، قصد و نیت خود را به درستی انتقال دهید، یک مانع بزرگ در راه موفقیت شخصی و شغلی ایجاد خواهد شد.

در یک تحقیق زمینه یابی از بیش از 50 هزار کارمند، مشخص شد که مهارت های ارتباطی به عنوان تعیین کننده ترین عامل در انتخاب مدیران بوده است. در این تحقیق مهارت های ارتباطی، به ارائه سخنرانی ها و ارتباط موفق با دیگران اشاره می کند.

به رغم اهمیت مهارت های ارتباطی، بسیاری از افراد در انتقال پیام و ارتباط موثر با دیگران، چه در قالب گفتار و چه در قالب نوشتن، دچار مشکل هستند. قطعا بدون ارتقا مهارت های ارتباطی، دردر رقابت و مسیر پیشرفت دچار مشکل خواهید شد.

برای انتقال پیام موفق باید مشخص کنید که پیام شما چیست؟ شنونده و گیرنده کیست و اینکه چگونه پیام را منتقل خواهید کرد.

اهمیت از بین بردن موانع

موانع ارتباط در همه مراحل انتقال پیام ممکن است وجود داشته باشند. موانع ارتباط شامل فرستنده، کانال، گیرنده، بازخورد و زمینه می باشد (به شکل زیر نگاه کنید). این موانع می تواند باعث سوء تفاهم و کج فهمی شود.

تئوری ارتباطات

برای اینکه از موانع دوری کنیم و پیام خود را به درستی منتقل کنیم، باید سلسله مراحل وضوح، اختصار، دقت، ارتباط برنامه ریزی شده را مد نظر داشته باشیم.

منبع

به عنوان منبع پیام، باید مشخص کنید که چرا ارتباط برقرار می کنید.همچنین باید اطمینان حاصل کنید که پیامی که قصد انتقال آن را دارید مفید و دقیق باشد.

پیام

پیام، اطلاعاتی ایت که قصد انتقال دهید.

رمزگردانی

رمزگردانی، فرایند انتقال پیام است. انتقال پیام به شکلی که به صورت درستی از سمت گیرنده دریافت شود. موفقیت شما در رمزگردانی به سادگی و وضوح پیام بستگی دارد و همچنین به توانایی شما در پیش بینی موانع و از بین بردن آن ها نیز اشاره دارد.

کانال

اینکه از چه کانالی پیام خود را منتقل می کنید بسیار مهم است. کانال های انتقال پیام می توان به صورت رو در رو و کلامی باشد و یا می تواند از طریق تلفن، ویدئو کنفرانس، ایمیل، یادداشت و گزارش باشد.

کانال های مختلف نقاط قوت و ضعف خود را دارند. برای مثال درست نیست لیستی از دستورالعمل ها را به صورت کلامی بگویید. به همین ترایب انتقاد کردن از طریق ایمیل بسیار باعث سوء تفاهم می شود.

رمزگشایی

درست همانند رمزگردانی موفق، رمزگشایی درست (مانند تخصیص زمان به گوش کردن و به صورت فعالانه گوش کردن) نیز می تواند از سوء تفاهم ها و کج فهمی ها جلوگیری کند.

گیرنده

پیام شما به افراد و مخاطبان تحویل داده می شود. اما افراد مختلف با زمینه های فکری متفاوت، احساسات و هیجانات متفاوت و تفاوت های فردی روانی ممکن است برداشت های متفاوتی از پیام شما داشته باشند. به همین دلیل تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که قبل از انتقال پیام سنجیده فکر کنید.

بازخورد

بعد از انتقال پیام، گیرندگان به صورت کلامی یا غیر کلامی به شما بازخورد خواهند داد. تنها راه اینکه متوجه شوید مخاطبان پیام شما را دریافت کرده اند، بازخورد است. بازخورد به شما این امکان را می دهد که اگر در انتقال پیام درست عمل نکرده باشید، مجددا امتحان کنید.

زمینه

وضعیتی که پیام شما در آن منتقل می شود، زمینه نام دارد که می تواند شامل فرهنگ، محیط اطراق یا حتی خلق و خوی متفاوت افراد باشد.

حذف موانع در همه مراحل

برای انتقال پیام درست باید اطمینان حاصل کنید که موانع انتقال پیام را از بین برده اید. بیایید به پیام خود شما آغاز کنیم. اگر پیام شما بیش از حد طولانی، با دستور زبان اشتباه و گیج کننده باشد. می توان انتظار داشت که پیام به درستی منتقل نشود.

یکی دیگر از موانع انتقال پیام، تلاش برای توضیحات اضافی و دادن اطلاعات بیشتر از حد نیاز است. حدالامکان سعی کنید شاخ و برگ اضافی را از کلامتان حذف کنید. حتی این شاخ و برگ اضافی می تواند در حرکات بدن و زبان بدن نیز وجود داشته باشدو

همچنین در انتقال پیام می بایست به فرهنگ مخاطبان نیز توجه داشت. اینکه مخاطبان از چه فرهنگ و زمینه تربیتی هستند، در دریافت پیام و تفسیر پیام متفاوت خواهند بود.

 

امتیاز دهید
مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.