اخبار و جشنواره ها

آموزش آداب به کودکان

رعایت نکردن آداب مشکلی نیست که شما نگران آن باشید. هیچ کودکی در موقع تولد، یک موجود اجتماعی نیست، بلکه رفتار و سازگاری اجتماعی خود را در تماس با مردم می­ آموزد. خانواده، اولین و مهم ترین محیطی است که کودک در آن از چگونگی روابط اجتماعی آگاه می­ شود. بسیاری از روانشناسان اعتقاد دارند تجاربی که کودک در سال های اول زندگی که معمولا در محیط خانواده کسب می ­کند، زیر بنای شخصیت و رفتارهای بعدی او را تشکیل می­ دهد. خانواده ها با توجه به حوزه های فرهنگی که بدان وابسته هستند و آرمان های فرهنگی که دارند، در تربیت فرزندان خود از روش های تربیتی متفاوتی استفاده می ­کنند که البته هدف تمام شیو های تربیتی و پرورشی خانواده ها، آماده کردن کودک برای ایفای نقشی است که حوزه های فرهنگی حاکم برای آنها ترسیم نموده اند.

آموزش آداب به کودکان

راهکارهایی در ارتباط با رعایت نکردن آداب

  • خانواده نباید کودک را به خاطر عدم توانایی در انجام برخی امور مورد سرزنش و بازخواست قرار دهد، زیرا این کار سبب می­ شود که کودک در لیاقت و توانایی خود شک نموده  و احساس حقارت کند یا به طور کلی از خود مایوس شود.
  • خانواده نخستین مرکز یادگیری کودک است زیرا کودک، بسیاری از رفتارهای اجتماعی خود را از محیط خانواده فرا می ­گیرد که از آن جمله می ­توان احترام به حقوق دیگران را نام برد، همچنین اساس بسیاری از باورهای کودک در کانون خانواده پی ریزی می ­شود و کودک یاد می­ گیرد که به ارزش ها و اعتقادات خانواده تعصب داشته باشد یا نسبت به آنها بی اعتنایی کند.
  • پیامد کار کودک را به او بگویید. اگر کودکتان از اجرای آداب غذا خوردن، خودداری می­ کند، نتیجه منطقی، آن است که تا وقتی تغییری در رفتارش نداده است، نباید غذا بخورد یا فقط باید نان و پنیر بخورد.
  • با همدیگر مسابقه بگذارید. با کودکتان بازی کنید به این صورت که هر کدام رفتار خوب دیگری را به هم بگویید.
  • قوانین را به صورت مثبت بیان کنید. به جای اینکه به فرزندتان بگویید، چه کاری انجام ندهد، قوانین را به گونه ای دیگر بیان کنید “لطفا فقط وقتی حرف بزن که دهنت خالیه”،”دستمالت را روی پایت بگذار”و….
  • کودکتان را برای رفتار خوبش تحسین کنید.

نتیجه گیری: با توجه با آنچه اشاره شد، خانواده نخستین جایگاه اجتماعی کودک است، بنابراین در شکل گیری اندیشه ها، گرایش ها، تمایلات و عادت های اجتماعی کودک، نقش بسیار ارزنده ای دارد. برای اینکه رشد و تکامل اجتماعی کودک به طور طبیعی  و کامل صورت پذیرد، باید شزایط خاصی در محیط خانواده حاکم باشد.

مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.