اخبار و جشنواره ها

تاثیر فاصله طبقاتی بر دانش آموزان

برای جلوگیری از تاثیر فاصله طبقاتی بر دانش آموزان و کودک می توان نکاتی را در نظر گرفت. در این یادداشت به راهکارهایی در این مورد پرداخته ایم.

تاثیرات محیطی بر افراد جامعه ازجمله مقولاتی است که داراي سابقه می باشد و از سوي اندیشمندان و مسئولان مورد توجه ویژه قرار گرفته است به این علت که تحولات محیطی و ویژگی هاي محیطی بر روي نگرش و تغییرات رفتاري تاثیرات بسزایی می تواند داشته باشد. همزمان با شکل گیري شخصیت اجتماعی کودك، محیطهاي آموزشی بیشترین نقش را در فرآیند تأثیرپذیري افراد از طریق آموزش هاي مستقیم وغیر مستقیم به عهده میگیرند و البته این سیر (تأثیر گذاري وتأثیرپذیري درمحیط آموزشی) تا سنین بزرگسالی همراه فرد خواهد بود..

کودکان با ورود به مدرسه دیدگاه جدیدی در مورد خود و خانواده شان پیدا می کنند و این دیدگاه بر اثر برخورد با همکلاسی ها و خانواده هایشان شکل می گیرد. اگر تفاوتی در خانواده ها وجود داشته باشد کودک به خوبی درک می کند و به علت ناپختگی دچار تفکرات و برداشت های سطحی در مورد خانواده اش می شود. خصوصا اگر این تفاوت در وضعیت مالی باشد و همکلاسی اش از وسایلی گرانبها استفاده کند کودک دچار اندوه و احساس ناتوانی می شود.

متاسفانه امروز فاصله طبقاتی در جامعه بسیار زیاد شده است و درآمدها عادلانه و به یک اندازه نیستند. این مساله در جامعه و در کوچه و خیابان مشهود است و نمود آن در مدرسه نیز بروز می کند. با وجود طرح آموزش همگانی بسیاری از مدارس بر روی مسایل تشریفاتی تاکید دارند و در اصطلاح می گویند که مدارس بازاری شده اند. این پدیده ریشه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد و بررسی علل و عوامل آن نیاز به بحث گسترده دارد. اما وجود آن را در جامعه باید بپذیریم و ببینم چه کاری می توانیم انجام دهیم تا فرزندانمان از آن آسیب نبینند.

راهکارهایی برای والدین و معلمین

  • مدرسه فرزندتان را به دقت انتخاب کنید. به زرق و برق و تبلیغات چشم گیر توجه نکنید. اصولی برای انتخاب مدرسه وجود دارد که در مدارس دولتی و عادی نیز دیده می شود.
  • مسیولین مدارس طبق قوانین آموزش و پرورش عمل کنند و از دریافت هزینه های نامعقول خود داری کنند.
  • دانش آموزان باید لباس متحد الشکل بپوشند و والدین نباید اجازه داشته باشند فرزندشان را با لباس های گرانقیمت نمایش دهند.
  • دانش آموزان اجازه دارند فقط وسایل ضروری و با قیمت و ارزش مشخص را به مدرسه همراه خود بیاورند و از آوردن وسایل لوکس و غیر ضروری خودداری کنند.
  • معلمان و کارکنان مدارس تفاوتی بین والدین قایل نباشند و آنها را بر اساس وضعیت مالی قضاوت نکنند.
  • اگر کودکی دارای خانواده ای با سطح فرهنگی متفاوت است مورد مواخذه قرار نگیرد بلکه با صبر و حوصله سعی کنید او را با همکلاسی هایش هماهنگ کنید.
  • ارزش انسان در برابر مادیات را به کودکان آموزش دهید. در مورد عدالت و مفاهیم انسانی در خانه و مدرسه به زیان کودک صحبت کنید.
  • علل تفاوت ها را به گونه ای که برای کودک قابل درک باشد برایش بازگو کنید.

نتیجه: درک فاصله طبقاتی برای دانش اموزان آسیب زا است و والدین و معلمان باید از اثرات وارد شدن این آسیب ها به کودکان مراقبت کنند.

مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.