تست آنلاین پرخوابی

زیاد می خوابید؟ سخت بیدار می شوید؟ همیشه احساس خستگی می کنید؟ هنگام کار کردن تمرکز کافی را ندارید؟ با پاسخ دادن به سوالات تست آنلاین پرخوابی، احتمال وجود این اختلال در خودتان را ارزیابی کنید

تست آنلاین اختلال پرخوابی

این آزمون برای تشخیص اولیه اختلال پرخوابی (از مجموعه اختلالات خواب) طراحی شده است. موقعیت های مطرح شده در سوالات تست را در نظر بگیرید و میزان خواب آلودگی و چرت زدن خود را با علامت زدن گزینه مورد نظر مشخص کنید.


ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.