تست های آنلاین روانشناسی

تست های تشخیصی و بالینی

تست سلامت روان SCL90
قیمت: 26 هزار تومان
تست افسردگی
قیمت: رایگان
تست بیش فعالی بزرگسالان
قیمت: رایگان
تست بیش فعالی کودکان
قیمت: رایگان
تست اختلال ضداجتماعی
قیمت: رایگان
تست اختلال خوردن
قیمت: رایگان
تست اختلال پرخوابی
قیمت: رایگان
تست وسواس فکری
قیمت: رایگان
تست تشخیص اوتیسم
قیمت: 29 هزار تومان
تست اختلال شخصیت مرزی
قیمت: رایگان
تست اختلال دوقطبی
قیمت: 12 هزار تومان
تست اضطراب کتل CAQ
قیمت: 15 هزار تومان
تست اسکیزوفرنی
قیمت: رایگان
تست ترنس بودن مردان
قیمت: رایگان
تست تشخیص اعتیاد به الکل
قیمت: رایگان

تست های شخصیت شناسی و سلامت روان

تست شخصیت MBTI
قیمت: رایگان
تست شخصیت شناسی نئو
قیمت: 24 هزار تومان
تست طرحواره های یانگ
قیمت: 35 هزار تومان
تست رغبت سنج استرانگ
قیمت: 22 هزار تومان
تست شخصیت میلون MCMI
قیمت: 29 هزار تومان
تست شخصیت 16 عاملی کتل
قیمت: 43 هزار تومان
تست شخصیت شناسی دیسک DISC
قیمت: 39 هزار تومان
تست نیازهای گلاسر
قیمت: 15 هزار تومان
تست منبع کنترل
قیمت: رایگان
تست شخصیت A یا B
قیمت: رایگان

تست های شغلی و سازمانی

تست رغبت سنج استرانگ
قیمت: 22 هزار تومان
تست شخصیت MBTI
قیمت: رایگان
تست تعهد سازمانی
قیمت: رایگان
تست نئو NEO
قیمت: 24 هزار تومان

تست های تحصیلی

تست رغبت سنج استرانگ
قیمت: 22 هزار تومان

تست های عشق و رابطه

تست عشق و عاشقی
قیمت: رایگان
تست عشق استرنبرگ
قیمت: رایگان
تست سبک های عشقی
قیمت: رایگان
تست احساس مثبت به همسر
قیمت: رایگان
تست دوستی با همسر
قیمت: رایگان
تست سبک دلبستگی
قیمت: رایگان
تست میزان تمایلات جنسی
قیمت: رایگان

تست های مهارت فردی

تست مهارت رهبری
قیمت: رایگان
تست انگیزه رهبری
قیمت: رایگان
تست میزان خلاقیت
قیمت: رایگان
تست مدیریت زمان
قیمت: رایگان
تست مهارت تصمیم گیری
قیمت: رایگان
تست هوش هیجانی بار آن
قیمت: 11 هزار تومان
تست مهارت های ارتباطی
قیمت: رایگان
تست رفتار و فکر غیرمنطقی
قیمت: رایگان
تست رضایت از خود
قیمت: رایگان
تست پذیرش اجتماعی
قیمت: رایگان
تست امید به زندگی
قیمت: رایگان
تست اعتمادبنفس
قیمت: رایگان

تست های هوشی و شناختی

تست هوش ریون بزرگسالان
قیمت: رایگان
تست هوش های چندگانه گاردنر
قیمت: 29 هزار تومان
تست هوش هیجانی بار آن
قیمت: 11 هزار تومان

تست های کودک

تست بیش فعالی و نقص توجه کودکان
قیمت: رایگان
تست تشخیص اوتیسم
قیمت: 29 هزار تومان
تست سبک های فرزندپروری
قیمت: رایگان