تست های آنلاین روانشناسی

تست های تشخیصی و بالینی

تست افسردگی
قیمت: رایگان
تست بیش فعالی بزرگسالان
قیمت: رایگان
blank
تست بیش فعالی کودکان
قیمت: رایگان
blank
تست اختلال ضداجتماعی
قیمت: رایگان
blank
تست اختلال خوردن
قیمت: رایگان
blank
تست اختلال پرخوابی
قیمت: رایگان
blank
تست وسواس فکری
قیمت: رایگان
blank
تست تشخیص اوتیسم
قیمت: 29 هزار تومان
blank
تست اختلال شخصیت مرزی
قیمت: رایگان
blank
تست اختلال دوقطبی
قیمت: 12 هزار تومان
blank
تست اضطراب
قیمت: رایگان
blank
تست اسکیزوفرنی
قیمت: رایگان
blank
تست ترنس بودن مردان
قیمت: رایگان
blank
تست تشخیص اعتیاد به الکل
قیمت: رایگان

تست های شخصیت شناسی و سلامت روان

blank
تست سلامت روان SCL90
قیمت: 26 هزار تومان
blank
تست منبع کنترل
قیمت: رایگان
blank
تست شخصیت A یا B
قیمت: رایگان
blank
تست شخصیت MBTI
قیمت: رایگان
blank
تست شخصیت شناسی نئو
قیمت: 24 هزار تومان
blank
تست طرحواره های یانگ
قیمت: 35 هزار تومان
blank
تست رغبت سنج استرانگ
قیمت: 22 هزار تومان
blank
تست شخصیت میلون
قیمت: رایگان
blank
تست نیازهای گلاسر
قیمت: 15 هزار تومان
blank
تست شخصیت 16 عاملی کتل
قیمت: رایگان

تست های شغلی و سازمانی

blank
تست رغبت سنج استرانگ
قیمت: 22 هزار تومان
blank
تست شخصیت MBTI
قیمت: رایگان
blank
تست تعهد سازمانی
قیمت: رایگان
blank
تست نئو NEO
قیمت: 24 هزار تومان

تست های تحصیلی

blank
تست رغبت سنج استرانگ
قیمت: 22 هزار تومان

تست های عشق و رابطه

blank
تست عشق و عاشقی
قیمت: رایگان
blank
تست عشق استرنبرگ
قیمت: رایگان
blank
تست سبک های عشقی
قیمت: رایگان
blank
تست احساس مثبت به همسر
قیمت: رایگان
blank
تست دوستی با همسر
قیمت: رایگان
blank
تست سبک دلبستگی
قیمت: رایگان
blank
تست میزان تمایلات جنسی
قیمت: رایگان

تست های مهارت فردی

blank
تست مهارت رهبری
قیمت: رایگان
blank
تست انگیزه رهبری
قیمت: رایگان
blank
تست میزان خلاقیت
قیمت: رایگان
blank
تست مدیریت زمان
قیمت: رایگان
blank
تست مهارت تصمیم گیری
قیمت: رایگان
blank
تست هوش هیجانی بار آن
قیمت: 11 هزار تومان
blank
تست مهارت های ارتباطی
قیمت: رایگان
blank
تست رفتار و فکر غیرمنطقی
قیمت: رایگان
blank
تست رضایت از خود
قیمت: رایگان
blank
تست پذیرش اجتماعی
قیمت: رایگان
blank
تست امید به زندگی
قیمت: رایگان
blank
تست اعتمادبنفس
قیمت: رایگان

تست های هوشی و شناختی

blank
تست هوش ریون بزرگسالان
قیمت: رایگان
blank
تست هوش های چندگانه گاردنر
قیمت: 29 هزار تومان
blank
تست هوش هیجانی بار آن
قیمت: 11 هزار تومان

تست های کودک

blank
تست بیش فعالی و نقص توجه کودکان
قیمت: رایگان
blank
تست تشخیص اوتیسم
قیمت: 29 هزار تومان
blank
تست سبک های فرزندپروری
قیمت: رایگان