جملات ناب فلسفی

جملات ناب فلسفی

رشته فلسفه حوزه عمیق و بی نهایتی است که برگرفته از اندیشه و دیدگاه‌های متفاوتی می باشد. مفاهیم پایه فلسفه به چرایی جهان و  جایگاه انسان در این دنیا می پردازند. در هر دوره از زندگی بشر بر روی کره زمین انسان هایی بودند که نگاه عمیق‌تری به دنیا و هویت شان در این جهان داشتند و  با پرسشگری به دنبال جواب اندیشه های خود بودند. اندیشه‌های فلسفی و جواب های آن کاملا نسبی است.فلسفه به  دو دسته کلی فلسفه شرق و فلسفه غرب تقسیم بندی می شود. مفاهیم فلسفه شرق و غرب گرچه تفاوت های فراوانی با یکدیگر دارند؛  اما در بعضی از موارد ممکن است؛ به یک جواب در مورد پرسش های خود برسند؛ فقط شیوه ی استدلال هایشان ممکن است متفاوت باشد. فیلسوفان مهمی از مشرق و مغرب زمین هستند؛ که تاثیر عمیقی بر تفکرات و اندیشه های بشر داشته اند؛ در ادامه به برخی از مهم ترین آنها اشاره خواهیم کرد. و با برخی از جملات ناب فلسفی آن ها آشنا خواهیم شد.

سقراط

سقراط از مشهورترین فیلسوفان یونانی است. او بنیان گذار فلسفه غرب بوده است. او الهام بخش  بسیاری از تعلیمات فیلسوفان بعد از خود بوده است. سقراط به آموزگار عقل و حکمت شهرت دارد. از سقراط متون و کتابی برجای نمانده: و سخنان و آموزه های او توسط دو شاگرد مهم اش افلاطون و گزنفون به دنیا معرفی شد.

جملات مهم فلسفی سقراط:

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.

تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است.

تا زمانی كه انسان زنده است؛ فهم این نكته برای او دشوار است؛ كه برای جاودان شدن بایستی بمیرد

تنها یک خیر وجود دارد. كه نام آن، دانش است. و تنها یك شر وجود دارد كه نام آن، نادانی است.

مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است كه خیالات آشفته در آن وجود ندارد.

افلاطون

افلاطون شاعر و فیلسوف بزرگ یونانی است؛ که اندیشه های او جایگاه ویژه ای در میان فیلسوفان جهان دارد. متون و کتب بر جای مانده از افلاطون ترکیبی از شعر هنر و فلسفه است. از مهم ترین کتاب های افلاطون می توان به رساله جمهور و ضیافت اشاره کرد.

جملات مهم فلسفی افلاطون

روشن است کسی که تنها به ورزش بدنی بپردازد؛ وحشی و خشن می شود. و آن که به تربیت روحی قناعت کند؛ بیش از اندازه نرم و ملایم می گرد.

نیرومندترین مردم کسی است که خشم خویش نگه دارد.

دانایان حرف می زنند چون چیزی برای گفتن دارند . احمق ها حرف می زنند چون باید چیزی بگویند.

بی صبری شخص را از هیچ رنجی نمی رهاند. بلکه درد جدیدی برای از پا درآوردن شخص بوجود می آورد.

ارسطو

ارسطو فیلسوف یونانی، در سن هیجده سالگی وارد آکادمی استاد خود افلاطون شد. او از شاگردان برتر افلاطون بود. وی به او لقب علم را داد. همچنین او به عنوان اولین زیست شناس اروپایی در دوره یونان باستان شناخته می شود. ارسطو ٖآموزگار امپراطور پرآوازه یونان اسکندر مقدونی بوده است. اصول و مبانی تعلیم ارسطو بر پایه منطق، اخلاق، ریاضیات و طبیعت است.

جملات مهم فلسفی ارسطو

یادگیری و آموزش در ایام خوشبختی مانند زیور، و در ایام ناملایمات، مانند پناهگاه است.

خردمند هر آنچه را که می داند نمی گوید و هر آنچه را که بگوید می داند

هیچ چیز نامتناهی بالفعل وجود ندارد، به همین جهت تمام اجزاء جهان متناهی هستند.

سنکا

سنکا فیلسوف و نمایش نامه نویس معروف رومی است. زادگاه اصلی او شهر کوردوبا در کشور اسپانیا بوده است. سمکا به همراه خانواده اش در دوران کودکی به همراه خانواده اش به روم مهاجرت کرد. دوران جوانی او همزمان با دوره حکومت نرون امپراطور روم بوده است. شیوه ی سنکا در فلسفه بر اساس اصول رواگی قری بوده است. بعدها نمایش نامه های او الهام بخش بسیاری از آثار درام نویسان عصر رنسانس شد. از آثار مهم او میتوان زنان تروا و توئستس، اودیپوس، رساله در باب خشم(هنر تسکین دادن خشم) و در باب عمر فانی اشاره کرد.

جملات مهم فلسفی سنکا

بدانید که وقتی شخصی با خودش دوست است ، با همه دوست است

همانطور که دوست دارید؛ برتر با شما زندگی کند؛ با فرومایه زندگی کنید. همیشه با برده بیش از کاری که دوست دارید. صاحب آن با شما انجام دهد انجام دهید.

هیکس بر اثر بخت و اقبال، خردمند نشده است.

درنگ کردن بهترین درمان خشم است.

اگر نمی دانید پرسش کنید؛ لحظه ای نادان به نظر می رسید. ولی تا پایان عمر دانا خواهید بود.

بخشاینده باش. تا دیگران نیز در حق تو بخشایش کنند.

رنه دکارت

رنه دکارت دانشمند،فیلسوف و ریاضیدان مشهور فرانسوی قرن 15 میلادی بوده است. دکارت را به عنوان بنیانگذار فلسفه مدرن می شناسند.
چرا که اولین کسی بود؛ که از مکتب ارسطویی پیروی نکرد.او بر اساس مشاهده و آزمایش نسخه جدید دوگانگی ذهن و بدن را تدوین کرد. از کتب و آثار مهم او می توان به قوانین برای جهت گیری ذهن،اشتیاق و علایق روح و اصول فلسفه اشاره کرد.

جملات مهم فلسفی رنه دکارت

انسان نباید هیچ امری را به عنوان حقیقت قبول كند. مگر آنكه به راستی در نظر او حقیقت باشد.

از آنچه شنیده و دیده و خوانده اید. هیچ چیز را قبول نكنید؛ مگر آنكه درستی و صحت آن بر خودتان آشكار شده باشد.

ما می توانیم مدعی شویم كه جسم وجود ندارد و همچنین ادعا كنیم كه جهانی نیز وجود ندارد. اما هرگز نمی توانیم ادعا كنیم كه من وجود ندارم؛ زیرا من می توانم در حقیقت سایر اشیاء شك كنم .

زمانی كه خداوند ما را خلق می كرد؛ تصور فطری خویش را در ذهن ما مهر نمود.

کارل گوستاو یونگ

کار گوستاو یونگ روانشناس،متفکر و فیلسوف سوییسی است. او شاگرد روانشناس معروف فروید بوده. اما مسیر متفاوت تری از استاد خود را پیش گرفت. تمرکز آموزه های او بر ذهن ناخود آگاه بوده است. تعلیمات و آموزه های او تاثیر شایانی بر شناخت دنیای ذهن ناخودآگاه (ناخود آگاه جمعی) داشته است. تست شخصیت شناسی آرکی تایپ ها(کهن اُلگو ها) بر اساس اسطوره شناسی غرب و همچنین تست شخصیت شناسی معروف MBTI از تعلیمات و آثار یونگ الهام گرفته شده است.

جملات مهم فلسفی یونگ

اگر چیزی هست که می خواهیم در کودکان تغییر کند. باید اول آن را بررسی کنیم و ببینیم که آیا چیزی نیست که بهتر است در خودمان تغییر کند.
بدون آزادی . اخلاق نمی تواند وجود داشته باشد.

کفشی که اندازه پای کسی است. پای کس دیگری را اذیت می کند؛ هیچ دستورالعملی برای زندگی کردن که مناسب همه باشد وجود ندارد.

بردگی و طغیان . دو عنصر هم بسته جدایی ناپذیرند.

شناخت تاریکی خود. بهترین روش برای کنار آمدن با تاریکی های دیگران است.

حقایقی وجود دارند که در آینده به حقیقت می پیوندند. حقایقی نیز درگذشته حقیقت داشته اند و دیگر حقایقی که در هیچ دوره ای حقیقت نداشته و نخواهند داشت.

فکر کردن دشوار است. به همین خاطر است که بیشتر مردم قضاوت می کنند.

کنفسیوس

کنفسیوس از برجسته ترین افراد مکتب و فلسفه مشرق زمین است. این فیلسوف و متفکر چینی از تاثیر گذارترین افراد کشور چین بوده است و تا به امروز هم طریقت و تعلیمات او در چین تدریس می شود. به کسانی که از آموزه های کنفسیوس پیروی می کنند. و شیوه او را در زندگی پیش می گیرند کنفسیوسیسم می گویند. تعلیمات بر پایه اصول اخلاقی و معنویت همراه با تلفیقی از موضوعات دینی و سیاست است.

جملات مهم فلسفی کنفسیوس

ثروت و افتخاري كه از راه نامشروع به دست آمده مانند ابری زودگذر است.

آماده شدن برای دستگیری از پیران و وفاداری نسبت به دوستان و مهر ورزیدن به مردم آرزو من است.

شرافتمند هر چه را می خواهد؛ در خود می جوید و دون و فرومایه در دیگران

مرد آزاده پيوسته مي كوشد كه در گفتار آهسته و در كردار خود كردار خود تند و سريع باشد.

من از یاد دادن آنچه یادگرفته بودم، هرگز خسته نشدم. این یگانه خدمت ناچیزی است که نسبت به خودم می‌توان انجام داد.

بردن همه چیز نیست؛ امّا تلاش برای بردن چرا.

بودا

بودا در واقع یک لقب است؛ به معنای فردی که از درک برتری برخوردار است. نام اصلی بودا سیدارتا بوده است. او به عنوان یک شاهزاده و نجیب زده به دنیا آمد. او به درک فراتری از زندگی در یک کاخ مجلل و باشکوه میرسد و در دوران جوانی از کاخ میگریزد. تعلیم بودا چهار موضوع مهم تولد،بیماری،پیری و مرگ و میپردازد. و سکوت و مشاهده با قلب و آگاهی در لحظه از مهمترین آموزه های بودیسم است. اموزه از هر 5 نفر مردم در دنیا 1 نفر معتقد به تعالیم بودا است.

جملات مهم فلسفی بودا

رازی که سلامت بدن و روح شما را تضمین می‌کند. زندگی خوشحال و احساسی در لحظه است.

سه چیز پنهان نمی‌شود: خورشید، ماه، حقیقت بودا

در پایان سه چیز مهم است: چقدر دوست داشتی؟ چطور زندگی کردی؟ چقدر عمیق بودی؟

تنها دو اشتباه وجود دارد که می‌تواند کشف راه درست از بین ببرد. شروع نکردن، امتحان نکردن راه‌های مختلف

سلامتی بزرگ‌ترین هدیه است، محبت بزرگ‌ترین ثروت، وفاداری بهترین رابطه است

صلح از درون شما آغاز می‌شود. در بیرون به دنبالش نباشید

هیچ چیز بدتر از عادت کردن به شک و تردید وجود ندارد. شک بین مردم تفرقه می‌اندازد و مانند سمی، دوستی‌ها را از بین می‌برد و روابط را خراب می‌کند. شک یک خار است که باعث می‌شود شمشیرها کشیده شوند.

داشتن عیب مهم نیست، حتی اگر به رفع آن هم نکوشند. اما پوشاندن عیب بد است. کسی که نتواند خودش را آن‌طور که هست نشان دهد، به خود ضربه زده است. اما کسی که خود را آن‌طور که نیست نشان می‌دهد به دیگران صدمه می‌زند. چه طور می‌تواند کسی در کنار تو به جنگ رود که عیب‌های تو را نمی‌داند. تلاش تو برای تظاهر به آنچه نیستی نیروی رزمت را تلف می‌کند.

امتیاز دهید
مطالب مرتبط
نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.