اخبار و جشنواره ها

شش وجه تاریک زنان ضداجتماعی

امروز در جعبه ابزار ذهنی می خواهیم وجوه تاریک زنان جامعه ستیز را بررسی کنیم. زنان جامعه ستیز و خودشیفته دقیقا به این دلیل که اعمال فریبکارانه آنها آشکار نمی شود خطرناک هستند. اگرچه همواره درباره تعریف “جامعه ستیز” در برابر “خودشیفته” بحث هایی در جریان است، می توان با اطمینان گفت که هردو نوع موارد ذیل را بروز می دهند.

▪ فقدان همدلی
▪ گرایش به فریب دادن و گول زدن دیگران برای منفعت شخصی
▪ خودمحوری و داشتن حس حق به جانب بودن بیش از حد به همراه بی توجهی آشکار به حقوق، نیازها و احساسات دیگران.

افرادی که در طیف بالاتر جامعه ستیزی و خودشیفتگی قرار می گیرند حتی یک گام فراتر می نهند. افرادی که تمام معیارهای سه گانه خودشیفتگی، جامعه ستیزی و ماکیاولی بودن را دارا هستند، اغلب فاقد هر گونه احساس پشیمانی برای اعمال مخربشان هستند. آنها از همدلی شناختی برای ارزیابی آسیب پذیری های هدف خود استفاده می کنند، اما از همدردی عاطفی در توجه به رفاه دیگران ناتوانند. آنها اغلب به گونه ای سادیستیک در تحریک و فریب دادن دیگران رفتار می کنند، و از تماشای درد دیگران لذت می برند. مطالعات نشان می دهد که این گونه های سمی هنگام دیدن چهره های غمناک و ناراحت، احساسات مثبتی را تجربه می کنند.


خودسنجی: تست آنلاین اختلال ضداجتماعی

مقاله مرتبط: نشانه های شخصیت ضداجتماعی

مقاله مرتبط: اختلال شخصیت ضداجتماعی در یک سناریو


عناد و کینه ورزی آنها با در نظر گرفتن این واقعیت که زنان برای سازگار شدن با اجتماع از سمت جامعه مجبور به پرخاشگری پنهانی و زیرزیرکی هستند رنگ تیره تری به خود می گیرد. در نتیجه، احتمال اینکه آنها با ترفندهایی مخفیانه دیگران را مورد زورگویی قرار دهند بیشتر است. مانند خشونت و سلطه جویی ارتباطی – سوء استفاده از کارشکنی افراد در روابط اجتماعی، سوء استفاده از آبروی افراد و سوء استفاده از شهرت آن ها – و تمام این ها را به صورت ماهرانه و با ظاهری فریبنده انجام می دهند. در اینجا شش نشانه از زنان جامعه ستیز و خودشیفته که در بالاترین طیف اختلال قرار می گیرند ذکر می شود.

زنان ضداجتماعی

 برای کسب اطلاعات در مورد شما آینه و عشق را بمباران می کنند

هنگامی که یک زن جامعه ستیز برای اولین بار با شما ملاقات می کند، ماموریت او جمع آوری اطلاعات از شما به هر میزان که ممکن است می باشد. سپس ارزیابی می کند که آیا شما می توانید هدف خوبی باشید یا نه. و بعد، توجه بیش از حدی به سمت شما، به عنوان قربانی از همه جا بی خبر خود، معطوف می کند. ظاهر گرم و صمیمی او راه دسیسه چینی پنهانش را هموار می کند. در ظاهر، او بسیار دوستانه و پذیرا به نظر می رسد، اما از درون، کینه توز، بی رحم و حیله گر است. با این حال، در ابتدا، به نظر می رسد که شما نقاط مشترک بسیاری دارید.

او با تظاهر به داشتن تجربیاتی مشابه شما در زندگی و برانگیختن حس همدردی و ترحم شما، با شما بازی خواهد کرد. وی ادعا می کند که در زندگی دارای علایق، سرگرمی ها، احساسات، اهداف و ارزش های مشابه با شماست. چنین فردی تمام تلاش و محاسبات خود را به کار می گیرد که تا آنجا که ممکن است نقاط قوت و ضعف شما را پیدا کند، و از هر دو به نفع خود استفاده کند. او به تدریج اعتماد شما را جلب کرده و اطلاعات شخصی شما را بیرون می کشد تا به موقع از آنها بر علیه شما استفاده کند.

در مرحله اول، او برای شما یک پایه و ستون زیبا خواهد ساخت به طوری که شما برای گرفتار شدن در دام او وسوسه می شوید. هنگامی که شما به اندازه کافی در ماسک دروغین او سرمایه گذاری کرده اید، او هیچ ابایی از استفاده از شما و ثروت شما به سود خود ندارد. خواه رابطه جنسی باشد خواه پول، خواه مکانی برای زندگی و خواه موقعیت و شهرت و و یا حتی لذت فریب دادن یک نفر، همه چیز مربوط به قدرت است.

ظاهرا جذاب هستند

درست مشابه یک مرد جامعه ستیز، سوژه موردنظرِ این گونه زنان هم به ندرت با چشمان وی رو در رو می شوند. او خیلی موذیانه رفتار می کند و در زمان هایی که ماسک کنار می رود ممکن است برای یک لحظه آثار حسادت، خشم و حرص و طمعش را به چشم ببینید. در غیر این صورت، او به طرز غریبی آرام است و فاقد پاسخ های اضطرابی است، حتی در موقعیت هایی که ترس و اضطراب زیادی می طلبد. او ممکن است درسخنرانی هایش اغراق کند و اشتیاق و شعفی بیش از آنچه واقعا احساس می کند نشان دهد. هرچند ممکن است لغزش کند و تن صدای پر افاده و تحقیرآمیزش قصد واقعی او را آشکار سازد.

با این حال، جذابیت او، هرچند سطحی و توخالی است، می تواند به همان اندازه قانع کننده باشد. این به این علت است که در جامعه ما زنان به عنوان یک جنس لطیف و مهربان که عاری و ناتوان از خشونت هستند پذیرفته شده اند. با این حال، خشونت زنان می تواند به همان اندازه از لحاظ روانشناختی مخرب و خطرناک باشد که خشونت مردان.


مقاله مرتبط: حقایق روانشناختی در رابطه با جذابیت


 مخفیانه خرابکاری می کنند

خشونت یک زن جامعه گریز بی سابقه است، و با دقت در زیر لایه های متعدد پنهان است که می تواند حتی با صداقت و صمیمیت اشتباه گرفته شود. به یاد داشته باشید که افراد جامعه ستیز و خودشیفته به راحتی برای انطباق و سازگاری با محیط رنگ عوض می کنند. بنابراین، آنها یک تصویر بسیار جذاب و بخشاینده، به ویژه برای کسانی که به آنها سود می رسانند، از خود ارائه می دهند. با این حال، آنها در مقابل کسانی که برایشان استفاده ای ندارند و یا کسانی که خشم و حسادتشان را برانگیخته می کنند، خود واقعی شان را بیشتر آشکار می کنند. آن ها در قلمرو دوستی هایشان همیشه به دنبال محافظت از خود در مقابل تهدیدات بیرونی هستند. به همین دلیل است که آنها قربانیان انتخابی خود را (به طور معمول کسانی که در طمع چیزی هستند) با فریبکاری از گروه های اجتماعی حذف می کنند، مردم را در مقابل آنها قرار می دهند، آنها را متهم به چیزهایی می کنند که انجام نداده اند، شایعه پراکنی می کننند، به آنها تهمت می زنند و همچنین بین آنها و مردم ایجاد رقابت می کنند. به این ترتیب، قربانیان آنها نمی توانند هیچ تصدیق و یا حمایتی در برابر سوءاستفاده ای که تجربه می کنند به دست آورند.

یک زن گریزی نهادینه شده از خود بروز می دهند

آنها نشان می دهد که هیچ تردیدی در آسیب رساندن به دیگران برای به دست آوردن آنچه که آنها می خواهند ندارند. آنها به ویژه توسط زنان دیگری که دارایی ویژگیهایی هستند که خودشان ندارند، تهدید می شوند و زنان دیگر را یک تهدید و سدی در برابر بلندپروازی های انحصار طلبانه شان می بینند. با دیدن زن دیگری که قادر به انجام آن چه که خودشان قادر به انجامش نیستند اما حق خود می دانند، احساس تهدید شدن می کنند. به همین دلیل است که این زنان به بدرفتاری و تحقیر دوستان زن موفق تر و جذاب تر خود مشهورند، و به صورت مخفیانه به خرابکاری در مورد چیزهایی که در این زن ها به آن حسادت می کنند و یا ایجاد روابط عاشقانه با مردانی که با این زن ها ارتباط دارند می پردازند. شعار زندگی آن ها این است: ” همه چیز در مورد من است، و اگر نیست، باید همه چیز را معطوف به خود کنم”.

سادیستیک هستند و از درد و رنج لذت می برند

زن های جامعه ستیز و خوشیفته از دیدن افرادی که در معرض آزار و اذیت قرار می گیرند لذت می برند. برای آن ها چیزی لذت بخش تر از این نیست که یک فرد بیگناه و نیکوکار را که به اندازه کافی برای فریب خوردن ساده بوده است به پایین بکشانند. آن ها سناریوهایی می سازند که می دانند از طریق آن قربانیان خود را به شکست می رسانند.

زنان سادیستیک

از طریق کسب توجه یک مرد رشد کرده و موفق می شوند

زنان جامعه ستیز و خودشیفته از اینکه مرکز توجه باشند لذت می برند، زیرا به آنها قدرت و توانایی بی حد و مرزی می دهد که منبع ارضای خودشیفتگی آنها در قالب تحسین شدن، سکس و ثروت می باشد. این مسایل به دلیل اینکه به آنها قدرت و توانایی کنترل دیگران و بازی با آنها مثل یک عروسک را می دهد، برایشان بسیار لذت بخش است.

شکارچیان زن مخالف استفاده از بدن خود برای رسیدن به آنچه می خواهند نیستند؛ آنها هیچ ابایی از استفاده از ظاهر و جنسیت خود برای صعود از نردبان مورد نظر، بهره بردن از یک دوست پسر خنگ، یا اغوای یک غریبه، تا زمانی که از آن بهره مند شوند، ندارند.

آنها می توانند دروغ بگویند، و با فریبکاری راه خود را به قلب و زندگی مردم باز کنند. با این حال، هنگامی که کار آنها با شما تمام می شوند و دیگر برایشان مفید نیستند، به ندرت به همان مقدار توجه، احترام و محبتی که به آن عادت کرده اید، به شما عرضه می کنند. آنها با یک چشم به هم زدن شما را دور خواهند زد. برای آنها، شما صرفا یک وسیله هستید برای رسیدن به هدفشان، و نه بیشتر.

اگر شما با یک فرد خودشیفته مواجه شدید قلبا این واقعیت را بپذیرید که رفتار آنها تقصیر شما نیست. افراد زیادی از همین طریق اغفال شده اند تنها به این دلیل که زود باور بوده اند. به جای مقصر دانستن خود، به بررسی روشهایی که از طریق آن ها دستکاری شده و فریب خورده اید بپردازید.

برای نجات یافتگان از دست افراد جامعه ستیز این شایع است که در خود و تجربیات خود دچار شک و تردید شوند. مهم این است که این شکاف را با مستند کردن آنچه تجربه کرده اید، به دست آوردن تأیید و حمایت حرفه ای و مشارکت در روش های مراقبت از خود پر کنید ، که شما را قادر به بالا رفتن و گذشتن از کینه ورزی آنها و حرکت به سمت آینده ای بدون زهر آنها خواهد کرد.

مقالات مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.