تست هوش تصویری

وقت آن است که با چند تست هوش تصویری قدرت ذهن خود را بررسی کنید. این چالش را دست کم نگیرید زیرا ممکن است این مشکلات به آن سادگی که فکر می کنید نباشند. بهترین بخش این است که آنها سرگرم کننده نیز هستند. در این مطلب چند تست هوش تصویری به همراه پاسخ آنها برای شما آورده ایم که چالش بر انگیز و در عین حال سرگرم کننده هستند. این تست ها را می توانید به صورت انفرادی یا همراه دوستانتان انجام دهید.

هشدار: پاسخ هر سوال در پایین آن آمده است، پس ابتدا جواب را حدس بزنید، سپس به پایین آن بروید.

تست هوش تصویری شماره یک

دروغگو کیست؟

 مرد از اسکی برگشته بود. اما وقتی دوباره با دوستانش جمع شد، وسایلش را چک کرد و متوجه شد که غذای او گم شده است، بنابراین از دوستانش پرسید که آیا چیزی در مورد آن می‌دانند. زن اول گفت که تمام روز را اسکیت کرده است و دیگری گفت که از صبح کنار آتش همین نوشیدنی را می خورد. مرد بلافاصله لبخند زد زیرا می دانست که یکی از آنها دروغ می گوید. اما چه کسی دروغ گفته؟ (تصویر را با دقت نگاه کنید و پاسخ دهید.)


پاسخ: زنی که لیوان در دست دارد، دروغ می گوید. چرا که اگر از صبح همان نوشیدنی را می خورد، یخ های داخل لیوان آب می شد.

همچنین بخوانید: ده نشانه افراد باهوش

تست هوش تصویری شماره دو

تعداد کبریت ها

با دقت به تصویر نگاه کنید و بگویید چند چوب کبریت در تصویر وجود دارد؟ ابتدا حدس بزنید بعد به پایین صفحه بروید.


پاسخ: 8 چوب کبریت در تصویر وجود دارد. اگر متوجه 8 چوب کبریت نشدید، تصویر پایین را نگاه کنید.

تست هوش تصویری شماره سه

عدد ترازو

در این تست هوش تصویری باید با توجه به عددهای روی ترازو،وزن سگ و گربه و موش را حساب کنید.


پاسخ: با توجه به حاصل وزن گربه و موش 10کیلوگرم است، وزن سگ و موش 20 کیلو و وزن گربه و سگ 24 کیلو؛ می توان گفت: گربه= 10 – موش و  سگ= 20 – موش. پس: (20 – موش) + (10 – موش) = 24 و موش 3 کیلوگرم می شود. به ترتیب سگ 17 و گربه 7 کیلو است. پس عدد ترازو باید 27 را نشان دهد. برای در بهتر تصویر زیر را نگاه کنید.

تست هوش تصویری شماره چهار

مثلث وارونه

 با حرکت دادن 3 توپ، مثلث را رو به پایین قرار دهید. مهارت شما آنجاست که بدون کشیدن تصویر و تنها با تصور آن بتوانید پاسخ دهید.


پاسخ: برای درک بهتر جواب تصویر پایین را بررسی کنید.

تست هوش تصویری شماره پنج

مکعب ها

مکعب های موجود در تصویر را بشمارید و بگووید چند مکعب وجود دارد؟


پاسخ: 9 مکعب طبق شکل زیر در شکل وجود دارد.

تست هوش تصویری شماره شش

ساختن مربع

2 چوب کبریت را حرکت دهید تا 2 مربع به دست آورید.


پاسخ: چوب کبریت ها را اگر مطابق تصویر تکان دهید، 2 مربع خواهید داشت.

امتیاز 3.9 (29 مشارکت)
مطالب مرتبط
نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.