قابلیت اعتماد و وظیفه شناسی

قابلیت اعتماد و وظیفه شناسی دو عنصر خودتنظیمی هیجانی هستند و نقش کلیدی در هوش هیجانی دارند. امانت داری و وظیفه شناس، تقریبا دو روی یک سکه یکسان هستند چرا که هر دو به انطباق ارزش های شما با عملکرد شما مربوط می شوند.

افرادی که قابل اعتماد و وظیفه شناس هستند، قابل اطمینان هستند. اگر این افراد بگویند که قصد انجام کاری را دارند، شما مطمئن هستید که این کار را انجام خواهند داد.

قابیلت اعتماد

به عبارت دیگر، شما می توایند به افراد قابل اعتماد و وظیفه شناس، برای انجام کار درست که توسط ندای اخلاقی درونی هدایت می شود، اطمینان کنید.

قابلیت اعتماد و وظیفه شناسی در هوش هیجانی

دنیل گلمن، نویسنده چندین کتاب در زمینه هوش هیجانی، رفتارهای خاصی را در ارتباط با قابلیت اعتماد و وظیفه شناسی که با هوش هیجانی خوب همسو هستند، مشخص کرده است.

  • افراد قابل اعتماد با صداقت عمل می کنند.
  • صداقت به این افراد اعتبار می بخشد.
  • زمانی که صحبتی را تضمین می کنند، می توانید بر آن سخن اعتماد کنید.
  • ارزشهای آنها با اقدامات آنها سازگار است. 

قابل اعتماد بودن و وظیفه شناسی

این افراد آماده مقابله با افرادی هستند که غیر اخلاقی عمل می کنند و در برابر رفتار های غیر اهلاقی موضع می گیرند.

وظیفه شناس بودن

افراد وظیفه شناس به قول خود وفا کرده و به تعهدات خود عمل می کنند.
ویژگی های افراد وظیفه شناس:

  • اگر آنها می گویند کاری را انجام خواهند داد، می دانید که این اتفاق می افتد.
  • افراد وظیفه شناس خود را در برابر اعمال خود مسئول می دانند.
  • آنها همچنین با نظم و برنامه حرکت می کنند، به طوری که می دانند در چه زمانی می توانند به چیزی برسند، بنابراین وعده های غیرواقعی نمی دهند.

به نظر می رسد که همه افراد وظیفه شناس، دارای ویژگی مهمی هستند که می توانند انگیزه های خود را کنترل کنند.

افراد وظیفه شناس، به دلیل نظم و انضباط بسیاری که دارند، می توانند کارها را بدون کمترین حواسپرتی به اتمام برسانند.

وظیفه شناسی می تواند مشکل ساز شود!

وظیفه شناسی بسیار ارزشمند است اما بدون همدلی و دیگر مهارت های اجتماعی، می تواند باعث مشکلاتی در گروه های اجتماعی شود.

به عنوان مثال، افراد وظیفه شناس، استاندارد های بالایی را برای خود تنظیم می کنند و اغلب به راحتی خود را سازماندهی می کنند. بنابراین ممکن است، افرادی را که با منظم و به موقع بودن مشکل دارند و نمی توانند به عهد خود وفادارند باشند، قضاوت کنند.

وظیفه شناسی، ممکن است شامل استانداردهای بالا و سختگیرانه باشد که باعث از بین رفتن خلاقیت می شوند.

یافتن تعادل بین حفظ استانداردهای شخصی و درک دقیق از این موضوع که هر فردی از جمله خود شما ممکن است کاستی هایی داشته باشید، بسیار اهمیت دارد.

اهمیت درستکاری در قابل اعتماد بودن

در بسیاری از مشاغل و زمینه های زندگی، درست و غلط بودن راه ها و این که چه انتظاراتی وجود دارد، مبهم هستند.

با این حال، تحقیقات بارها و بارها نشان می دهد که کسانی که مطابق با جنبه های اخلاقی درونی خود عمل می کنند در مقایسه با افرادی که هر عملی را حتی اگر مطابق ارزش های شخصی نباشد، انجام می دهند؛ بیشتر مورد احترام قرار می گیرند و از زندگی خود خرسند تر هستند.

درستکاری برای مورد اطمینان بودن بسیار مهم است. بدون آن، نمی شود به دیگری اعتماد کرد.

امتیاز دهید
مطالب مرتبط
نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.